24 november 2022 kl. 09.30-15.00

Medborgarbudget - Masterclass Medborgardialog, tillfälle 3

Under hösten 2022 genomför SKR en ny serie Masterclass utbildningar för dig som vill fördjupa dig i olika aspekter av medborgardialog. Detta är det tredje tillfället i serien. Medborgarbudget är en process och ett sätt att demokratisera demokratin. Vi går igenom processen i flera steg, praktiska exempel och övningar ingår.

Anmäl dig

Innehåll, föreberedelse

Det går bra att delta i enskilda tillfällen men vi erbjuder också ett rabatterat paketpris för de organisationer som bokar in sig på alla tillfällen. Olika medarbetare kan delta vid de olika tillfällena. Alla val går att göra i anmälan ovan.

Varje Masterclass omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel, varje utbildningstillfälle är separat och berör ett avgränsat område.

Gå gärna igenom SKR:s e-utbildning före utbildningstillfället för att uppdatera dina kunskaper i medborgardialog.

E-utbildning medborgardialog

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog och involvering. Den utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog.

Program tillfälle 3: Medborgarbudget

Medborgarbudget är ett sätt att demokratisera demokratin med dialog och möten mellan medborgare där de får möjlighet att prioritera hur kommunens resurser ska användas.

Förtroendevalda är delaktiga i att forma förutsättningarna och att ta det slutgiltiga beslutet om genomförande. Medborgarbudget är en process som skapar kunskap om kostnader, behov av prioriteringar, skapar transparens och ökar medborgarnas förtroende för kommunen.

09.30 Introduktion

Medborgarbudget som dialogmetod, en process i flera steg, genomgång och övningar.

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Exempel och övningar

  • Du får möta en kommun som genomför medborgarbudget
  • Övningar

15.00 Avslut


Medverkande

  • Från SKR medverkar Anders Nordh och Nils Munthe,
  • Medverkande från en kommun

Fler masterclass hösten 2022

14 december - Involvera unga

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare
  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR