4 maj 2021 kl. 09.30-15.00

Masterclass i medborgardialog – medborgardialog där folk är

Masterclass är en form för kompetensutveckling där vi fördjupar oss i verktyg för medborgardialog som riktar sig till de som redan kan grunderna i Medborgardialog och som vill gå djupare in på olika metoder och arbetssätt. Ni kommer att möta Anette Christoffersson, Piteå kommun, som partar om Lunchdialoger.

Anmäl dig

Innehåll

Master Class omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel från både Sverige och andra länder. Varje utbildningstillfälle är separat och berör ett avgränsat område. Det går bra att delta i enskilda tillfällen men vi erbjuder ett paketpris för de organisationer som bokar in sig på alla tillfällen. Olika medarbetare kan delta vid de olika tillfällena.

Många som jobbar med medborgardialog i kommuner och regioner känner sig frustrerade över att så få deltar i medborgardialogsprocesser. Ofta kan det vara grupper som deltar i mycket mindre omfattning än andra. I den här Masterclass utbildningen kommer vi att titta på hur vi kan gå ut och möta folk där de är.

Fokus på uppsökande dialog

Allt fler kommuner och regioner genomför så kallad uppsökande dialog där deltagarna inte förväntas komma till ett möte utan där kommunen eller regionen söker upp dem för samtal. Fokus kommer att ligga på det praktiska arbetssättet och vi kommer att få höra från organisationer som provat och vad de lärt sig av sina erfarenheter.

Vi kommer att diskutera vad som motiverar olika medborgare att delta, hur vi kan minska barriärerna och öka mångfalden i våra processer. Vi kommer också att prata om hur det skiljer sig att ha en dialog med folk utomhus, i kollektivtrafiken eller andra mindre vanliga "mötesrum". Om vi ska ha dialog med människor spontant där de är måste vi också anpassa vår metodik och arbetssätt.

Samverkan med andra aktörer

Vi kommer även att prata om hur vi kan arbeta med medborgare, brukare och civilsamhällets aktörer för att genomföra dialoger med olika grupper. Vi tittar på både uppsökande på fysiska och digitala platser.

Vi kommer att diskutera:

  • Uppsökande dialog på externa evenemang
  • Medborgare och civilsamhällets aktörer som partners i dialoggenomförandet
  • Trygghetsvandringar och andra dialoger på plats
  • Kreativa sätt att söka upp medborgare

Krav på förkunskaper

Utbildningen utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog.

E-utbildning medborgardialog

Publikationer om medborgardialog

Möten i verkyget Zoom

I den digitala formen använder vi oss av Zoom och anpassar programmet till Digital sändning. För dig som inte använt Zoom så skickar vi en enkel handledning till alla som anmäler sig. Genomför SKR:s e-utbildning inom medborgardialog om du vill uppdatera dina kunskaper.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog och involvering. Utbildningen utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna-Lena Pogulis, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset