23 augusti 2023 kl. 13.00-16.00

Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård –utbildningstillfälle 14:1

Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera skador i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån olika vårdinriktningar. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar och en databasgenomgång på en timme. Detta är första utbildningsdagen.

Anmäl dig

Innehåll

Deltagarna ska efter utbildning kunna genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och vårdskador. Markörbaserad journalgranskning förutsätter samverkan i team.

Under kursen kommer bakgrund, syfte, metod, praktisk tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt lokal/central rapportering av resultat gås igenom och diskuteras. Målsättningen är att den som gått kursen ska ha tillräcklig kunskap för att inleda markörbaserad journalgranskning.

Antal deltagare är maximerat till 12 personer per utbildningstillfälle, så först till kvarn gäller. Bekräftelse på antagning skickas till deltagaren och dennes chef.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till blivande granskningsteam inom somatisk vuxenvård bestående av läkare och sjuksköterska. För att få bästa utbyte av kursen ska deltagaren ha basal kunskap om patientsäkerhet, som till exempel kunskap om grundläggande tankesätt, systemsyn, termer och begrepp.

Utbildningsdagar, datum och tid

Utbildningen genomförs digitalt under två halvdagar och en databasgenomgång på en timme. Du behöver bara anmäla dig till det här första tillfället.

Dag 2: 6 september klockan 13.00 - 16.00

Dag 3: Databasgenomgång 7 september klockan 14.00-15.00

Mer information och länk skickas ut till deltagarna cirka 10 dagar innan första passet.

Utbildningsmaterial

Allt utbildningsmaterial skickas ut till deltagarna tillsammans med länken cirka 7-10 dagar innan kursstart.

Deltagaren kan själv ladda ner handboken "Markörbaserad journalgranskning för att identifiera och mäta skador i vården" och tillhörande markörbilaga för genomläsning innan kursstart. Dessa går att ladda ned via nedanstående länk.

Markörbaserad journalgranskning för att identifiera och mäta skador i vården

Medverkande

  • Carina Ålenius, vårdutvecklingsledare och specialistsjuksköterska inom intensivvård, Region Stockholm och SKR
  • Per Wiger, chefläkare och ortoped, Västra Götalandsregionen och SKR

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.