20 oktober 2021 kl. 13.00-16.00

Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vård –utbildningstillfälle 4:2

Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar. Detta är andra utbildningsdagen.

Utbildningen genomförs digitalt under två halvdagar. Du behöver bara anmäla dig till första tillfället (nedan). Sista anmälningsdag 15 september.

Första passet: 23 september kl.13.00 - 16.00

Utbildningen ges även med start:

18 november (utbildningstillfälle 5)

Om utbildningen

Deltagarna ska efter utbildning kunna genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och vårdskador. Markörbaserad journalgranskning förutsätter samverkan i team.

Under kursen kommer bakgrund, syfte, metod, praktisk tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt lokal/central rapportering av resultat gås igenom och diskuteras. Målsättningen är att den som gått kursen ska ha tillräcklig kunskap för att inleda markörbaserad journalgranskning.

Förkunskap hos målgruppen

För att få bästa utbyte av kursen ska deltagaren ha basal kunskap om patientsäkerhet, som till exempel kunskap om grundläggande tankesätt, systemsyn, termer och begrepp.

Utbildningsmaterial

Inför utbildningsstart ansvarar deltagaren för att läsa igenom handbok Markörbaserad journalgranskning i somatik - för att identifiera och mäta skador i vården samt markörbilagan som det finns en länk till på samma sida.

Deltagaren får själv ansvara för att ha handbok "Markörbaserad journalgranskning för att identifiera och mäta skador i vården" och tillhörande markörbilaga tillgänglig under utbildningsdagarna. Dessa går att ladda ned via nedanstående länk.

Markörbaserad journalgranskning för att identifiera och mäta skador i vården, SKR webbutik

Övrigt granskningsunderlag skickas ut en till två dagar innan utbildningsdag, del 1.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till blivande granskningsteam inom somatisk vuxenvård bestående av läkare och sjuksköterska.

Kursledare

  • Carina Ålenius, vårdutvecklingsledare och specialistsjuksköterska inom intensivvård, Region Stockholm samt SKR
  • Per Wiger, chefläkare och ortoped, Västra Götalandsregionen och SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Carina Ålenius, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset