23 september 2021 kl. 13.00-16.30

Markanvisning, exploatering och hyresundantag – frågor om LOU och fastigheter

En eftermiddagskurs där vi fördjupar oss i frågor kring hyresundantaget i LOU och hur/om LOU ska tillämpas vid exploatering. Kursen tar framför allt upp frågor av juridisk karaktär.

Anmäl dig

Innehåll

SKR inbjuder till en eftermiddagskurs där vi fördjupar oss i frågor kring hyresundantaget i LOU och hur/om LOU ska tillämpas vid exploatering. Kursen tar framförallt upp frågor av juridisk karaktär.

Under halvdagen kommer vi gå igenom vad hyresundantaget innebär och var gränserna för dess tillämpning går. Vi kommer också att gå igenom vad som gäller avseende upphandlingsskyldighet för byggnader och anläggningar som genomförs inom ramen för exploateringsavtal samt markanvisningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med upphandling eller fastighetsfrågor inom kommun, region eller kommunala bolag.

Program

13.00-13.30 Hyra eller koncession? Vilka är likheterna och skillnaderna och vilka fallgropar finns ?

Helena Henriksson.

13.35-14.35 Hyresundantaget - vad innebär det, var går gränserna, hyresgästanpassningar och hyresvärdsupphandling, resp. byggentreprenad på annans fastighet

Hampus Allerstrand.

14.50-15.20 Exploaterings- och markanvisningsavtal - innebörd, skillnader och statsstödsfrågor

Olof Moberg.

15.25-15.55 Upphandlingsfrågor vid exploaterings- och markanvisningsavtal

Magnus Ljung.

15.55-16.15 Frågor

16.15. Kursen avslutas

 

Medverkande

  • Hampus Allerstrand arbetar med rådgivning, skadestånds- och överprövningsmål.
  • Magnus Ljung arbetar med rådgivning, skadestånds- och överprövningsmål. Magnus var också expert i Upphandlingsstödsutredningen och i Överprövningsutredningen.
  • Olof Moberg arbetar med rådgivning inom fastighetsrätt, huvudsakligen med frågor inom plan- och byggområdet.
  • Helena Henriksson arbetar med rådgivning, skadestånds- och överprövningsmål. Helena har varit utredningssekreterare bl.a. i Utredningen om idéburna aktörer i välfärden och i Upphandlingsutredningen 2010.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Hampus Allerstrand, förbundsjurist

Magnus Ljung, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset