20 september 2022 till 21 september 2022 kl. 00.00-00.00

Människan, mötet och närmiljön - gemenskap i en föränderlig tid

En nationell konferens med Mötesplats social hållbarhet. Hur gör vi kloka vägval i en föränderlig tid för att skapa hållbar utveckling och uppnå det folkhälsopolitiska målet om att alla ska ges samma möjlighet till god och jämlik hälsa?

Anmäl dig

Innehåll

Konferens arrangeras av SKR, Folkhälsomyndigheten, Örebro kommun och Region Örebro län. Mer information om konferensen finns att läsa på Mötesplats social hållbarhets webbplats.

Konferens, Mötesplats social hållbarhet

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR