OBS! Evenemanget är avslutat!31 maj 2022 kl. 14.00-15.30

Lokalt självstyre i Ukraina: status efter tre månader av krig

Seminariet belyser ukrainska kommuners ekonomiska och humanitära situation, och deras förutsättningar för att leverera stöd och service till sina egna invånare och till de många internflyktingar som sökt skydd runtom i Ukraina (enligt IOM översteg antalet internflyktingar i maj 2022 8 miljoner).

Anmälan till seminariet

Seminariet kommer att spelas in och vara tillgänglig i 14 dagar, men man behöver anmäla sig för att få en länk även till inspelningen.

Innehåll

Rysslands invasion av Ukraina har skapat förödelse i stora delar av landet och bidragit till en mycket pressad situation för regeringen, nationella institutioner, regioner och kommuner. Inte minst har kriget orsakat mänskligt lidande. Nu har den fullskaliga invasionen pågått i nästan tre månader och lägesbilden varierar i olika delar av landet.

De ekonomiska konsekvenserna av den ryska invasionen är också betydande. Enligt Världsbankens prognos kan Ukrainas BNP kan falla med 45,1 % 2022 jämfört med föregående år. Andelen av landets befolkning som bor under fattigdomsgränsen (5,5 USD per dag) hotar att växa
kraftigt - från 1,8 % till 19,8%.

Sveriges Kommuner och Regioner, genom SKL International, har sedan 2014 arbetat med att stödja decentraliseringsreformen i Ukraina och stöttat kommuner och kommunförbund i deras uppdrag – ett arbete som fortsätter och är än mer viktigt idag.

I ljuset av konflikten framgår vikten av decentraliseringsreformen och dess roll i att stärka motståndskraften mot den ryska aggressionen på lokal nivå. Vi ser också kommunernas avgörande roll för att nå ut med stöd och service till medborgarna i landet.

  • Vilka behov har identifierats på lokal nivå?
  • Hur har kriget påverkat kommunernas möjlighet att tillhandahålla service?
  • Vilka möjligheter ser vi i kommunernas roll? Och, slutligen, hur har decentraliseringen påverkat Ukrainas motståndskraft?

Målgrupp

Seminariet riktar sig till anställda och verksamma hos kommuner, myndigheter och civilsamhällsorganisationer i Sverige.

Program

14.00–14.10 Inledning och välkommen

SKR representant

14.10–15:26:

Intryck av läget i Ukraina och de drabbade områden i Kyiv regionen

Medverkande: Anders Österberg, Riksdagsledamot Socialdemokraterna

Tillhandahållande av tjänster och humanitärt bistånd på lokal nivå

Hur ser läget ut idag. Lägesanalys baserad på intervjuer med 140 kommuner.

Medverkande: Susanna Dellans, Konsult, Sidas programdirektör för "U-LEAD with Europe" 2019–2021

Municipalities in war time - challenges and strenghts (engelska)

Medverkande: Ieva Kalnina, Regional representative and Senior, Team Leader, DSP project, Ukraine

Decentralisering som motståndskraft mot Rysslands aggression?

Medverkande: Jakob Hedenskog, Analytiker, Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet

15:26 – 15:30 Avslutande ord

Informationsansvarig

  • Emelie Marcus
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.