8 december 2021 kl. 10.00-11.00

Lokala tips hur kommuner och regioner arbetar för att stärka de förtroendevaldas trygghet och säkerhet under valåret

På detta webbinarium möter ni kollegor ute i landets kommuner som delar med sig med tips på deras arbetssätt. Du kommer också att få höra om SKR:s citatkampanj som ni gärna får "haka på". Vi samtalar tillsammans om hur hot och hat kan påverka de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag.

Anmäl dig

Hot och hat mot förtroendevalda är i förlängningen ett hot mot vår demokrati och det är därför viktigt att bygga systematik i det förebyggande arbetet. Under valår är det viktigt att förtroendevalda kan föra en öppen och respektfull dialog med väljarna utan att utsättas för hot och hat. Det är också viktigt att medborgarna kan känna sig trygga i dessa samtal oaktat om de sker digitalt eller på ett fysiskt möte.

Program

Planering pågår i många kommuner inför kommande valår. Du kommer bland annat att får höra hur Malmö, Örebro och Stockholm arbetar. SKR kommer att berätta om sin kampanj #ståuppmothatet och om en kommande webbutbildning.

Medverkande

Medverkar gör bland andra:

  • Annika Arkenheim, säkerhetssamordnare, Malmö stad
  • Daniel Granström, Säkerhetsstrateg, Stockholms stad
  • Johan Hellsten, valchef Örebro kommun, berättar om Särskild stabsfunktion för säkerhet vid val i Örebro

Webbinarium 2022

Under våren 2022 har vi bokat följande datum för Webbinarium angående hot och hat mot förtroendevalda:

  • 17 februari klockan 10.00-11-00
  • 29 mars klockan 10.00-11-00
  • 31 maj klockan 10.00-11-00

Vi publicerar tema och program senare i höst. Du är välkommen att delta.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna-Lena Pogulis, projektledare

Greta Berg, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset