OBS! Evenemanget är avslutat!2 februari 2023 kl. 14.00-17.00

Ledarskapsprogram Nära vård - för tjänstepersoner

När vi blir allt friskare och lever längre, ofta med kronisk sjukdom, är en omställning till Nära vård både nödvändig och önskvärd. SKR erbjuder ledarskapsprogram för att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap. Öka kompetensen i att leda en storskalig förändring samt att dela erfarenheter och lära av varandra.

Anmäl dig

Innehåll

När vi blir allt friskare och lever längre, ofta med kronisk sjukdom, är en omställning till Nära vård både nödvändig och önskvärd. I Nära vård ger hälso- sjukvården och omsorgen invånarna stöd till ett gott liv med god hälsa och finns nära människors liv och vardag.

Omställningen berör hela vården och omsorgen. För att lyckas krävs ett nära samarbete mellan region och kommun och mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.

Det innebär att ett uthålligt och modigt förändringsledarskap är centralt. Men vad är det? Hur driver och leder man utveckling i ett komplext system? Hur gör andra?

Fyra seminarier - en anmälan

Programmet omfattar fyra seminarier med arbetsuppgifter mellan dessa tillfällen. Du anmäler dig till alla fyra seminarier samtidigt. Material och program kommer att skickas ut senast 7 dagar före varje tillfälle. Länken till sändningarna skickas ut ett par dagar innan.

Målgrupp

  • Chefer och ledare inom vård, omsorg, HR, ekonomi, verksamhetsutveckling eller liknande i kommuner och regioner med uppdrag att leda omställningen.
  • Du som arbetar med innehållet i högre utbildning och verksamhetsförlagd utbildning.

Kursdatum

Seminarium 1: Att formera sig

2 februari klockan 14.00-17.00

Seminarium 2: Internationell utblick

7 mars klockan 15.00-16.30

Seminarium 3: Att komma i görande

 11 april klockan 14.00-17.00

Seminarium 4: Att bli uthålliga

 16 maj klockan 14.00-17.00

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.