6 september 2021 till 16 december 2021 kl. 09.00-16.00

Ledarskapsprogram Nära vård - för tjänstepersoner

När vi blir allt friskare och lever längre, ofta med kronisk sjukdom, är en omställning till Nära vård både nödvändig och önskvärd. SKR erbjuder ledarskapsprogram för att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap. Öka kompetensen i att leda en storskalig förändring samt att dela erfarenheter och lära av varandra.

Anmäl dig

När vi blir allt friskare och lever längre, ofta med kronisk sjukdom, är en omställning till Nära vård både nödvändig och önskvärd. I Nära vård ger hälso- sjukvården och omsorgen invånarna stöd till ett gott liv med god hälsa och finns nära människors liv och vardag.

Omställningen berör hela vården och omsorgen. För att lyckas krävs ett nära samarbete mellan region och kommun och mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.

Det innebär att ett uthålligt och modigt förändringsledarskap är centralt. Men vad är det? Hur driver och leder man utveckling i ett komplext system? Hur gör andra?

Två ledarskapsprogram

Vi erbjuder två ledarskapsprogram, det ena för förtroendevalda och det andra för tjänstepersoner, chefer och ledare. Syftet är att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap.

Programmen genomförs bäst i samarbete länsvis mellan huvudmännen. De bägge ledarskapsprogrammen genomförs parallellt under hösten 2021 och har två gemensamma inspirationsmöten.

Målgrupp

Chefer och ledare inom vård, omsorg, HR, ekonomi, verksamhetsutveckling eller liknande i kommuner och regioner med uppdrag att leda omställningen.

Kursdatum

Förmöte

6 september 15.00 - 16.30

Seminarium 1: Att formera oss

28 september 09.00-16.00

Inspirationsmöte

20 oktober 15.00 -16.30 (gemensamt tillsammans med förtroendevalda som går ledarskapsprogrammet)

Seminarium 2: Att komma i görande

8 november 09.00 - 16.00

Inspirationsmöte

22 november 15.00 - 16.30 (gemensamt tillsammans med förtroendevalda som går ledarskapsprogrammet)

Seminarium 3: Att bli uthålliga

6 december 09.00 - 16.00

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset