10 februari 2022 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Ledarskapsprogram Nära vård

SKR erbjuder dig som är chef, ledare eller förtroendevald ett ledarskapsprogram i Nära vård. Fyll på med kunskaper i att leda storskalig förändring där vi äger de komplexa frågorna tillsammans. Utbildningen sker under fyra tillfällen varav det första tillfället äger rum 10 februari.

Anmäl dig

Innehåll

När vi blir allt friskare och lever längre, ofta med kronisk sjukdom, är en omställning till Nära vård både nödvändig och önskvärd. I Nära vård ger hälso- sjukvården och omsorgen invånarna stöd till ett gott liv med god hälsa och finns nära människors liv och vardag.

Omställningen berör hela vården och omsorgen. För att lyckas krävs ett nära samarbete mellan region och kommun och mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.

Det innebär att ett uthålligt och modigt förändringsledarskap är centralt. Men vad är det? Hur driver och leder en utveckling i ett komplext system? Hur gör andra?

Utbildningen genomförs digitalt för fördjupning och reflektion. Vi kan också tipsa alla deltagare om att under programmets gång knyta kontakter med och samarbeta med andra personer lokalt och regionalt för att tillsammans driva omställningen.

Målgrupp

  • Chefer och ledare inom vård, omsorg, HR, ekonomi, verksamhetsutveckling eller liknande i kommuner och regioner med uppdrag att leda omställningen.
  • Du som arbetar med innehållet i högre utbildning och verksamhetsförlagd utbildning.
  • Förtroendevalda med heltidsuppdrag eller som ingår som ledamöter i presidier inom vård och omsorg i kommuner och regioner som har i uppdrag att leda omställningen.

Kursdatum

Utbildningen pågår under fyra tillfällen under våren. Kallelse och program skickas ut före varje tillfälle. Länken till sändningarna skickas ut ett par dagar innan.

Att formera oss - dag 1

Seminarium 10 februari 13.00-16.00

Internationell utblick - dag 2

Inspirationsseminarium 9 mars 15.00 -16.30

Att komma i görande - dag 3

Seminarium 7 april 13.00 - 16.00

Att bli uthålliga - dag 4

Seminarium 25 maj 13.00 - 16.00

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR