27 september 2021 kl. 10.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Lär dig identifiera och mäta nytta med välfärdsteknik

Workshopen riktar sig till dig som arbetar verksamhetsnära inom äldreomsorgen. Vi övar tillsammans på att identifiera nyttor med välfärdsteknik. Kursen hålls under två förmiddagar, en i september och en i november, och pågår sammanlagt fyra timmar.

Anmäl dig

Innehåll

Under workshopen arbetar vi utifrån ett scenario, på att identifiera nyttor med välfärdsteknik. Till detta använder vi Ineras praktiska guide med steg-för-steg anvisning.

Syftet med workshopen är att öva praktiskt på att identifiera och mäta nyttor och få stöd till fortsatt systematiskt arbete på hemmaplan.

Tillfälle 1: 27 september 10-12

  • Introduktion till området nytta
  • Genomgång av Ineras modell för nyttokalkyl
  • Praktisk övning i grupper utifrån exempel
  • Introduktion till hemuppgift

Tillfälle 2: 8 november 10-12

  • Lärdomar av genomförd hemuppgift
  • Gemensam planering av nästa steg
  • Inspirationsföreläsning

Målgrupp

Personer på förvaltnings- och verksamhetsnivå som på något sätt arbetar med välfärdsteknik. Med fördel kan ni vara två personer med olika funktioner från samma kommun, t.ex. en verksamhetsutvecklare och en controller. Detta ger en bra grund för ert fortsatta arbete på hemmaplan.

Medverkande

  • Elisabeth Kjellin, projektledare SKR
  • Amanda Sundberg, omvärlds- och marknadsanalytiker Inera

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Elisabeth Kjellin, SKR

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset