24 november 2021 kl. 10.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Lanseringswebbinarium av Primärvårdsuppföljning

Ett metodstöd för dialogbaserad verksamhetsuppföljning som har grunderna i tillitsbaserad ledning och styrning.

Innehåll

Primärvårdsuppföljning är uppföljaren till Basmodellen som publicerades 2014 och är uppdaterad med fokus på tillit, dialog och situationsanpassad/ändamålsenlig användning av data vid uppföljning av verksamheter i primärvård. Rapporten bifogas och finns att ladda ner på skr.se

Mer information och anmälan till Lanseringswebbinarium av Primärvårdsuppföljning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset