27 september 2023 kl. 08.00-09.30

Lanseringsseminarium om skriften Trygga säkra informationsmiljöer - ur ett fastighetsperspektiv

Under lanseringsseminariet presenteras resultaten från samarbetet Offentliga fastigheters projekt Trygga säkra informationsmiljöer – ur ett fastighetsperspektiv.

Anmäl dig

Innehåll

Ett förändrat säkerhetspolitiskt världsläge samt nya regleringsinsatser i form av två nya EU-direktiv kan förväntas att leda till ökat fokus på dessa nya regelverk och dess medföljande krav på motståndskraft och informationssäkerhet.

Systematiskt riskhanteringsarbete är grunden till och den drivande motorn bakom ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete. Samtliga ställningstaganden som en organisation, verksamhet, gruppering eller individ tar inom detta område behöver per definition var motiverat av ett förhållande till risk.

Syftet med vägledningen är att informera, orientera fastighetsorganisationer i förhållningssättet till säkerhetsskyddslagen och de nyligen beslutade EU-direktiven NIS2 (ökad cybersäkerhet för samhällsviktiga tjänster) respektive CER (kritiska entiteters resiliens).

Vägledningen är även tänkt att utgöra stöd till de organisationer som befinner sig på en låg mognadsnivå inom området riskhantering och som inte sällan har svårt att formulera en risk.

Det kommer att finnas möjlighet till eventuella frågor under lanseringseminariumet.

Målgrupp

  • Primära målgrupper är personer verksamma i fastighets- och säkerhetsorganisationer inom offentlig sektor.
  • Sekundär målgrupp är konsulter och leverantörer som verkar inom fastighetsbranschen.

Program

Ett detaljerat program för lanseringsseminariet kommer inom kort.

Medverkande

  • Lars Lidén, huvudförfattare, erkänd inom fastighetsbranschen för sin expertis inom området informationshantering i förvaltning och projekt, senior projektledare META
  • Thomas Nilsson, huvudförfattare, en av Sveriges ledande experter inom informations- och cybersäkerhet, medgrundare och VD, Certezza AB
  • Bo Baudin, strateg mjuk digital infrastruktur, SKR

Om samarbetet Offentliga fastigheter

Syftet med samarbetet Offentliga fastigheter är att fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsområdet. Inom ramen för fonden bedrivs gränsöverskridande utvecklingsprojekt med syfte att effektivisera och förbättra fastighetsförvaltningen.

Offentliga fastigheter

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.