19 april 2024 kl. 10.00-11.30

Läkemedelsautomater och juridiken

Detta seminarium handlar om SKR:s vägledning om de juridiska aspekterna vid användning av läkemedelsautomater i kommunal vård och omsorg.

Anmäl dig

Innehåll

Allt fler kommuner ser nyttan av att införa läkemedelsautomater som ett stöd för enskilda i kommunal vård och omsorg att självständigt kunna ta sina läkemedel. SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har nu reviderat en tidigare publicerad vägledning rörande de juridiska aspekterna för användningen av läkemedelsautomater i kommunal vård och omsorg.

Vägledningen uppmärksammar inom vilket lagrum läkemedelsautomater ska tilldelas enskilda samt andra frågor av betydelse i sammanhanget, såsom övertagande av ansvar av läkemedelshanteringen, överlämnande och administrering, delegering och rutiner för användning av automater både genom förskrivning eller som stöd i verksamheten.

Målgrupp

  • Chefer
  • Sjuksköterskor
  • Medicinskt ansvariga sjuksköterskor
  • Verksamhetsutvecklare
  • Hemtjänstpersonal

Praktisk information

Sändningen spelas in och finns tillgänglig för anmälda deltagare i 14 dagar från sändningstillfället.

Medverkande

  • Manolis Nymark, jurist SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
  • Eva Sahlén, samordnare, SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.