26 oktober 2021 kl. 13.00-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kurs om föräldraledighet

SKR erbjuder en kurs om föräldraledighet med fokus på ledighetsrätt, förläggning och kombinationer med andra frånvaroorsaker. Innehållet berör knepigare frågeställningar utifrån Föräldraledighetslagen och Allmänna bestämmelser.

Anmäl dig

Målgrupp

SKRs medlemmar och medlemmar hos Sobona. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom HR/är personalhandläggare eller i funktion som stöttar chefer i föräldraledighetsfrågor.

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om hur föräldraledighet bör hanteras i praktiken hos arbetsgivaren. Vi kommer i kursen utgå från grunden att en ledighetsansökan inkommer till arbetsgivaren.

Inriktning för kursen är att lyfta knepigare frågeställningar inom området gällande exempelvis förläggning av ledighet, regelverk kring gravida, vissa ersättningar samt återgång i arbete. Beräkning av ledighetsrätt eller ersättning ingår däremot inte.

För att tillgodogöra sig seminariet på bästa sätt rekommenderar vi att deltagarna har förkunskaper om föräldraledighetslagen och AB § 29, eller läser detta på egen hand innan seminariet.

Medverkande

  • Donovan Häll, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Kursen är mellan kl. 13.00-16.30 inkl pauser.

Länk och mer teknisk information samt länkar till kursmaterial kommer skickas ut närmare kurstillfället. Länken till zoomrummet är öppet för incheckning och teknikcheck kl. 12.40.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.


Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

  • Donovan Häll, förhandlare
  • Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR