30 mars 2022 kl. 14.00-15.00

Kurs om arbetsgivarens ansvar vid sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

SKR erbjuder en kurs med fokus på det ansvar som arbetsgivaren har att hantera sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap inom området.

Anmälan och mer information publiceras den 25 februari 2022 kl 09.00.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset