29 september 2021 kl. 09.30-12.00

Kurs om arbetsgivarens ansvar vid sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

SKR erbjuder en kurs om arbetsgivarens ansvar att hantera trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Anmäl dig

Målgrupp

Kursen vänder sig till arbetsmiljöstrateger, HR-strateger, personal-och förhandlingschefer.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse för arbetsgivarens ansvar att hantera trakasserier och kränkande särbehandling utifrån diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Kursen ges i föreläsningsform med möjlighet att ställa frågor om innehållet i chattfunktion.

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna.

Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare och länk får inte spridas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Medverkande

Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist från avdelningen för arbetsgivarfrågor.


Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset