OBS! Evenemanget är avslutat!19 oktober 2022 kl. 09.00-12.00

Kroppen och den existentiella hälsan

Delarena "Meningskapande i vår tid" inbjuder till inspiration och samtal om sambandet mellan den kroppsliga och den existentiella dimensionen av hälsan. Forskningsresultat och erfarenheter från sjukvården presenteras. Utrymme kommer att finnas för frågor och samtal i anslutning till föreläsningarna.

Anmäl dig

Innehåll

Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i vår tid” för att synliggöra hur den existentiella hälsan ingår som en naturlig del av hälsan. Webbinariet syftar till att sprida kunskap och inspirera till samtal.

Målgrupp

Verksamma inom vård, omsorg, rehabilitering och andra intresserade av arbete med existentiell hälsa.

Program

09-00 – 09.15 Inledning och välkomstord

Om Kraftsamling för psykisk hälsa och delarenan ”Meningsskapande i vår tid”.

Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.
Eva Wikman, sammankallande i delarenan ”Meningsskapande i vår tid”

09.15 – 09.35 Vad har den existentiella hälsan med kroppen att göra?

Historik och beskrivning av begreppet existentiell hälsa i Sverige och internationellt. Reflektioner och erfarenheter från samtal om existentiell hälsa.

Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling, Göteborg och projektledare för Svenska kyrkans del i Göteborgs vetenskapsfestival

09.35 – 10.15 Konsten att ha en kropp

Reflektioner och erfarenheter från filosofiska caféer och samtal med patienter med neurologisk sjukdom eller skada.

Malin Sallstedt, leg Fysioterapeut, Aleris Rehab Station, Liljeholmen och aktiv inom Svenska sällskapet för filosofisk praxis (SSFP)

10.15 – 10.30 Paus

10.30 – 11.00 Livsstilsverktyget – Ett sätt att kombinera vetenskap med existentiell hälsa (digitalt)

Kliniskt signifikanta förändringar i blodtryck, vikt och blodsocker när vetenskaplig kunskap kombineras med existentiella frågor, och reflektioner från införandet av Livsstilsverktyget i olika regioner.

Anders Rosengren, professor i molekylär medicin, Göteborgs universitet och forskningsledare för det digitala Livsstilsverktyget

11.00 – 11.30 Att göra det som krävs

Om glappet mellan psykiatri och somatik, de som inte slutar söka vård trots att sjukvården inte vill veta av dem, och om viljan att göra det som krävs.

Sofia Paulsson, Allmänläkare och Smärtläkare på Ungdomsenheten på Sachsska barn- o ungdomssjukhuset /Södersjukhuset i Stockholm

11.30 – 11.55 Samtal mellan föreläsarna och frågor från deltagarna

11.55 – 12.00 Avslutning 

Informationsansvarig

  • Martin Rödholm
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR