14 oktober 2021 kl. 09.00-12.00

Kravhantering och dödsbon

Genomgång av de bestämmelser som reglerar fakturerings- och kravverksamheten i förhållanden till dödsbon.

Anmäl dig

Innehåll

Frågor om dödsbon som gäldenärer uppkommer med ofta inom kommuner och regioners kravhantering.

För att hantera ärendena korrekt krävs kunskap om både regleringen om dödsbon (framförallt ärvdabalken) och regelverket för kravhantering (t.ex. inkassolagen och de olika reglerna som ligger till grund för kommunala och regionala fordringar).

SKR:s expert på dödsbon Kalle Larsson genomför tillsammans med Anna Marcusson en halvdagskurs som är särskilt inriktad på de här frågorna. Till kursen får man gärna skicka in frågor på förhand.

Målgrupp

Alla inom kommuner och regioner som arbetar med fakturering och kravhantering i förhållanden till dödsbon.

Praktisk information

Kursen erbjuds via den digitala plattformen Zoom. Kursen startar kl. 09.00 och avslutas kl.12.00. Vi kommer ta korta pauser under förmiddagen.

Du är välkommen till 'digitalfika' från kl. 08.30. Under första halvtimmen ber vi samtliga deltagare att ’checka in’ så vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan starten.

Programpunkter

Programmet kommer att anpassas delvis utifrån de frågor som skickas in på förhand. Frågorna ställs i samband med att du som deltagare gör din anmälan.

  • Dödsbon, dess aktörer och ansvar
  • Delgivning med dödsbon
  • Bouppteckning och förvaltning av dödsbo
  • Dödsbons tillgångar och skulder
  • Betalningsföreläggande mot dödsbo.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson, avdelningen för juridik, SKR
  • Förbundsjurist Anna Marcusson, avdelningen för juridik, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset