OBS! Evenemanget är avslutat!15 mars 2023 kl. 09.00-12.00

Kravhantering för miljö- och byggnadsnämndernas avgifter

Kursen tar upp vad som gäller för indrivning av olika fordringar inom området för att minska risken för kundförluster och undvika felaktig hantering.

Anmäl dig

Innehåll

Miljönämndernas tillsyn och kontroll är huvudsakligen avgiftsfinansierad. Frågor om tillsyns- och kontrollavgifter och hur de kan drivas in är således av stor betydelse för miljönämndernas verksamhet. Även byggnadsnämnderna tar ut avgifter för delar av sin verksamhet. Syftet med den här digitala kursen att öka kunskapen om vad som gäller för indrivning av olika fordringar inom området för att minska risken för kundförluster och undvika felaktig hantering.

Regelverken som ligger till grund för avgifterna inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndernas olika områden skiljer sig åt på flera sätt och specialregler är avgörande för om avgifter kan drivas in direkt med stöd av beslutet, eller om betalningsföreläggande behöver eller kan användas. Genom en ändring i utsökningsbalken hösten 2022 har reglerna för vilka beslut som kan verkställas hos Kronofogdemyndigheten ändrats.

Målgrupp

Du som arbetar med avgifter på miljö- eller byggnadsförvaltningar eller kommunens ekonomikontor.

Programinnehåll

 • Frågor om när avgifter ska och kan drivas in med betalningsföreläggande respektive ansökan om verkställighet.
 • Olika regler för olika avgifter inom en miljönämnds- och samhällsbyggnadsnämnds verksamhetsområde.
 • Frågor om en ändring i utsökningsbalken 2022 och vad den har för betydelse för nämnden.
 • Vad som gäller för överklagande av avgiftsbeslut (rättidsprövning, möjlighet till verkställighet m.m.).
 • Några avgiftsfrågor med kommunalrättslig och förvaltningsrättslig utgångspunkt.

Medverkande

 • Anna Marcusson, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR
 • Olof Moberg, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR.

Praktisk information

Kursen zoomsänds. För att delta i zoomsändningen kan du antingen delta genom din webbläsare. Klistra in länken direkt i webbläsaren (använd helst Chrome, Firefox eller Edge). Eller ladda ned Zoom-klienten på förhand. Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra.

Vi inleder med "digitalfika" från kl. 08.30. Under denna halvtimme ber vi samtliga "checka in" så vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan sändningen börjar.

Informationsansvarig

 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist
 • Olof Moberg
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.