10 november 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Korruptionsbekämpning och tjänstemannarollen

Seminariet syftar till att presentera ett verktyg i form av en webbutbildning. Webbutbildningen syftar till att utbilda tjänstepersoner i de grundläggande normer, rättsprinciper och regelverk som gäller för offentlig förvaltning.

Anmäl dig

Innehåll

Att verka inom den offentliga sektorn medför en särskild roll och ett särskilt ansvar. Inom kommuner och regioner arbetar över en miljon anställda inom en mängd olika områden, exempelvis skola, vård, teknisk förvaltning m.m. Inom lokal och regional nivå handläggs ärenden och utförs uppgifter som ofta har stor betydelse för enskilda människor eller företag. Det är därför av största vikt att förtroendevalda och tjänstepersoner agerar sakligt och opartiskt.

Seminariet syftar till att presentera ett verktyg i form av en webbutbildning. Webbutbildningen syftar till att utbilda tjänstepersoner i de grundläggande normer, rättsprinciper och regelverk som gäller för offentlig förvaltning. Webbutbildningen kan också användas för att stärka och utveckla tjänstepersonernas förmåga att hantera den särskilda roll som följer av att arbeta inom offentlig förvaltning genom dilemmaövningar kopplat till det dagliga arbetet.

Seminariet riktar sig också till dig som har i uppdrag att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

SKR har tagit fram en webbutbildning om just tjänstemannarollen och korruptionsbekämpning. Det är en grundläggande utbildning som behandlar principer för den offentliga verksamheten som demokrati, objektivitet och legalitet. Via text, intervjuer och dilemmaövningar får deltagarna kunskap om offentlig verksamhet, offentlighet och sekretess, jäv och mutor. Under seminariet presenteras delar ur webbutbildningen.

Målgrupp

  • Kommun- och regionledning
  • Styrning och ledningsfunktioner
  • Jurister
  • Controllers, ekonomichefer,
  • HR-chefer m.fl

Medverkande

  • Cecilia Berglin, handläggare, avdelningen för ekonomi och styrning, SKR.
  • Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Cecilia Berglin, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset