Artikeln publicerades 12 november 2021

Konsekvensbedömning av välfärdsteknik- introduktion

Ett inspelat seminarium som riktar sig till kommunal äldreomsorg som ska inleda eller påbörjat ett systematiskt arbete med konsekvensbedömningar enligt GDPR av välfärdsteknik. Seminariet är en introduktion till en uppföljande workshop.

Anmäl dig

Introduktion och workshop

Evenemanget är uppdelat i två delar. Del 1 är ett förberedande inspelat seminarium. Del 2 är en workshop där vi arbetar praktiskt med att genomföra en konsekvensbedömning utifrån ett scenario.

Efter anmälan skickas en länk till det inspelade seminariet.

Det är två fristående evenemang men den som är intresserad av del 2 workshop, kommer vid anmälan få med länken till del 1.

Innehåll

Personuppgiftsansvarig har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) en skyldighet att genomföra konsekvensbedömningar för att ta reda på vilka risker som finns för att behandla personuppgifter. Konsekvensbedömningar kan behöva göras innan en personuppgiftsbehandling påbörjas, eller om risken med en pågående behandling ändras för pågående behandlingar samt om det inte har genomförts tidigare.

Inom äldreomsorgen hanteras allt mer välfärdsteknik som innehåller personuppgifter som behöver konsekvensbedömas.

Målgrupp

Verksamhetsnära chefer inom äldreomsorg, säkerhetssamordnare, dataskyddssamordnare, verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, digitaliseringsstrateg, jurist, dataskyddsombud (DSO).

Program

  • Grundläggande förutsättningar för dataskyddkonsekvensbedömningar enligt GDPR
  • Exempel på systematiskt arbete med konsekvensbedömningar
  • Hur hantera krav om dataskydd i upphandling?

Medverkande

  • Manolis Nymark, jurist SKR
  • Gustav Blomberg, upphandlingsjurist SKR
  • Katarina Pihl, projektledare SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik
  • Anders Bergman, informationssäkerhetsansvarig, Karlstad kommun
  • Michael Wikstrand, IT-säkerhetssamordnare, Karlstad kommun
  • Stefan Grund, Dataskyddsombud, Karlstad kommun
  • Jenny Söderberg Lundsholt, informationssäkerhetssamordnare, Karlstad kommun

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Katarina Pihl, projektledare, SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR