13 april 2021 kl. 13.00-16.00

Konkurrenspräglad dialog vid upphandling av välfärdsteknik

SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik. Del 3

Anmäl dig

Innehåll

Svårigheter med upphandling lyfts i flera rapporter fram som en begränsande faktor för kommuners införande av välfärdsteknik. Några orsaker till detta är att upphandlingarna görs på en ny och snabbt föränderlig marknad där det sällan finns väl etablerade funktionskrav att ställa.

Många kommuner upplever svårigheter att ställa tillräckligt bra funktionella krav vid upphandlingar med öppet förfarande, då det finns begränsningar att både förhandla krav och genomföra dialog under själva upphandlingen. Samtidigt känner sig kommunen oerfaren när det gäller andra upphandlingsformer som tillåter mer dialog och förhandling.

Syfte med utbildningen

Syfte med utbildningen är att deltagarna får ”verktyg” för att kunna genomföra förhandlat förfarande och/eller konkurrenspräglad dialog på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt vid inköp av välfärdsteknik.

Deltagarna kan välja om de vill delta vid utbildningstillfälle 2 eller 3 eller båda dessa tillfällen. För deltagande vid utbildningstillfälle 2 och/eller 3 så förutsätts deltagarna ha tagit del av utbildningstillfälle 1.

Utbildningstillfälle 2 och 3 kommer genomföras med både teorigenomgång, praktiska övningar och exempel som knyter an till välfärdsteknik. Del 1 är inspelad och del 2 och 3 är lärarledda distansutbildningar.

Målgrupp

Beställare inom verksamheten/socialtjänsten och upphandlare. Detta för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen ska kommunen skicka representant från både verksamheten/socialtjänsten och från upphandlings/inköpsavdelningen eller motsvarande.

Program

1. Inledning till förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik

Denna utbildningsdel går igenom möjlighet till användning av förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog för upphandlingar inom välfärdsteknik.

Utbildningen lanseras 22 februari 2021. Utbildningen är inspelad och kommer kunna genomföras även efter den 22 februari. Utbildningen är cirka 1 timme och kostnadsfri.

2. Förhandlat förfarande vid upphandling av välfärdsteknik 23 mars

Denna utbildningsdel tar upp processen för förhandlat förfarande, regler som styr förfarandet och tips på hur förhandling kan användas på ett effektivt sätt inom upphandling av välfärdsteknik.

Utbildningen kommer ske digitalt och deltagarantalet är begränsat. Det kommer finnas möjlighet för deltagare att ställa frågor och diskutera olika frågeställningar kopplade till välfärdsteknik och förhandlat förfarande.

Utbildningen genomförs den 23 mars 2021 kl 13.00 till 16.00. Pris för utbildning 2 är 2 500 kr (en representant för verksamheten och en för upphandlaren). Begränsat antal platser.

3. Konkurrenspräglad dialog vid upphandling av välfärdsteknik 13 april

Denna utbildningsdel tar upp processen för konkurrenspräglad dialog, regler som styr förfarandet och tips på hur dialog kan användas för att utforma upphandlingsunderlag för välfärdsteknik.

Utbildningen kommer ske digitalt och deltagarantalet är begränsat. Det kommer finnas möjlighet för deltagare att ställa frågor och diskutera olika frågeställningar kopplade till välfärdsteknik och konkurrenspräglad dialog.

Utbildningen genomförs den 13 april 2021 kl 13.00 till 16.00. Pris för utbildning 3 är 2 500 kr (en representant för verksamheten och en för upphandlaren). Begränsat antal platser.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mats Rundkvist, konsult

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset