16 december 2021 kl. 13.00-16.00

Kompetensmodeller för verksamhets- och yrkesutveckling

SKR, Sobona och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (OFR AKV) bjuder in till en partsgemensam digital konferens i syfte att inspirera fler kommuner, regioner och kommunala företag att ta fram kompetensmodeller för strategisk kompetensförsörjning och yrkesutveckling.

Anmäl dig

Målgrupp

  • Arbetsgivarföreträdare, t ex HR-chef, förhandlingschef och/eller HR-strateg med fokus på kompetensförsörjning.
  • Fackliga företrädare från OFR AKV, dvs. Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Fackförbundet Scen & Film (f. d. Teaterförbundet).

Innehåll

Medarbetarnas möjlighet att stärka sin kompetens och utvecklas i sin yrkesroll är betydelsefullt för deras motivation och engagemang. Att stödja medarbetarnas utveckling genom att jobba med kompetensmodeller är därför ett sätt att öka attraktiviteten för jobben och arbetsplatsen. Det är samtidigt strategiskt viktigt för att kunna utveckla verksamheterna och möta kompetensutmaningen.

SKR, Sobona och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (OFR AKV) bjuder därför in till en partsgemensam digital konferens i syfte att inspirera fler kommuner, regioner och kommunala företag att ta fram kompetensmodeller för strategisk kompetensförsörjning och yrkesutveckling.

Att tillsammans, fackliga parter och arbetsgivare, få inspiration, konkreta exempel på kompetensmodeller och möjlighet till dialog om strategisk kompetensförsörjning. Du får ta del av olika verksamheters kompetensmodeller och dess uppbyggnad, samt vad som är viktigt att tänka på när modeller tas fram och hur de kan bidra till verksamhets- och yrkesutveckling. Tillfälle finns för reflektion och dialog på hemmaplan under konferensen. Du ser därför med fördel konferensen tillsammans med fackliga parter och arbetsgivare.

Information

Var och en anmäler sig själv till seminariet via anmälningslänken.

Kom ihåg att du som lokal facklig företrädare behöver anmäla om ledighet om facklig tid senast två veckor innan konferensen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

SKRinfo@skr.seange referens Konferens kompetensmodeller SKR/Sobona och OFR AKV

Sobona kontakt@sobona.se ange referens Konferens kompetensmodeller SKR/Sobona och OFR AKV

VisionCarl Eos carl.eos@vision.se

Akademikerförbundet SSR - Malin Fröjmark malin.frojmark@akademssr.se

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset