24 september 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kommunsamarbete om nyproduktion av välfärdslokaler – uppstartsmöte

Efter vårens workshop ”Nya lokaler – Gökungen som äventyrar kvaliteten i välfärden” bjuder SKR tillsammans med Sollentuna och Uppsala kommuner, Kommunalekonomiska föreningen och Kommuninvest in till ett digitalt möte för att komma överens om nästa steg.

Anmäl dig

I våras genomförde vi workshopen ”Nya lokaler – Gökungen som äventyrar kvaliteten i välfärden”. Under workshopen fick vi ta del av angreppssätt och ställde frågan om det fanns intresse för kommunsamarbete kring nyproduktion av välfärdslokaler. Då gensvaret blev positivt återkommer vi nu med inbjudan till ett uppstartsmöte där vi tillsammans kommer överens om nästa steg.

Kommunsamarbetet kan handla om jämförelser med stöd av nyckeltal samt erfarenhetsutbyte kring exempelvis beslutsprocesser och framgångsfaktorer i genomförda projekt. På sikt skulle ett fördjupat samarbete även kunna handla om gemensamma upphandlingar och projektorganisationer.

Inbjudan vänder sig till kommuner som tillsammans med andra vill utveckla förmågan att bygga nya ändamålsenliga, hållbara och kostnadseffektiva välfärdslokaler.

Målgrupp för uppstartsmötet är företrädesvis personer som arbetar med fastigheter – som beslutsfattare eller som ansvariga för genomförande.

Mötet genomförs via Zoom. Länk till mötet skickas ut till de anmälda.

Välkomna!

Inbjudan till kommunsamarbete om nyproduktion av välfärdslokaler (PDF) Pdf, 94 kB.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Fredrik Holmström, ekonom

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset