14 juni 2023 kl. 09.00-11.35

Kommunikatörens roll och uppdrag

Hur ser framtidens kommunikation ut? Välkommen till en konferens som belyser kommunikatörens uppdrag och roll på olika sätt.

Anmäl dig

Innehåll

Konferensen belyser kommunikatörens uppdrag och roll, nu och framöver. Några av frågeställningarna som tas upp är: hur används en kommunikatör på bästa sätt? Hur kan vi följa upp och mäta att kommunikation ger värde utöver kvantitativa "likes" och besök? Vilka kommunikatörskompetenser krävs i framtiden?

Målgrupp

Medlemskonferens för dig som arbetar med kommunikation i kommuner och regioner (inkl. kommunala bolag).

Program

Programmet uppdateras löpande med programpunkter, tider samt namn på föreläsare.

Vad krävs av framtidens kommunikatör?

Caroline Thunved, vd, Sveriges Kommunikatörer, reflekterar kring kommunikatörens roll framöver. Hur kan vi bättre avgränsa kommunikatörens uppdrag, för att minska stress och press i yrkesrollen? Hur ska man tänka när yrkesrollen kritiseras och ifrågasätts? Och hur ska du som kommunikatör resonera kring kompetensutveckling framåt - vad blir viktigt att kunna i framtiden? Hur påverkar AI?

Kommunikatör i offentlig sektor

Anne Kuylenstierna Arnström, kommunikationschef, Trafikverket, är författare till boken ”Kommunikatör i offentlig sektor”. Den bygger på 25 års egna erfarenheter, misstag och lärdomar. Anne pratar om vad som utmärker uppdraget som kommunikatör i offentlig sektor jämfört med i privat sektor. Vad är viktigt att tänka på? Hur kan du mäta effekten av ditt arbete? Hur kan vi tydliggöra kommunikatörens existensberättigande och skapa rätt förväntningar på rollen? Och vad tänker hon om kommunikatörens roll framåt?

Paus 10 min

Exempel och lärdomar från att arbeta med kommunikationsutveckling

Professionalisering av kommunikationen

Malmö stad har sedan ett år tillbaka startat ett systematiskt kvalitets- och effektiviseringsarbete med namnet ”Professionalisering av kommunikationen i Malmö stad”. Helene Persson, som arbetar som strateg åt kommunikationsdirektören, berättar om hur kommunens kommunikationschefer har utvecklat en arbetsmodell. Den håller nu på att införas hos stadens ledningar och kommunikatörer.

Paus 5 min

Innovativ kommunikation med små medel

Katrineholms kommun vann 2022 Sveriges kommunikatörers pris för ”Bästa innovativa kommunikation” för sitt arbete med kommunens hållbarhetsarbete. Hur kan en kommunikationsavdelning skapa genomslagskraft utan budget? Josefin Lundin, kommunikatör, berättar om vilken styrka ett enkelt Word-dokument kan ha och varför det är viktigt att våga prata om det som är svårt.

Att mäta kommunikation - går det?

Ida Björnström, kommunikationsstrateg i Västerås stad, delar med sig av hur de jobbar med att mäta kommunikationens effekter.

11.30-11.35 Avslutning

Medverkande

  • Caroline Thunved, vd, Sveriges Kommunikatörer
  • Anne Kuylenstierna Arnström, kommunikationschef, Trafikverket
  • Helene Persson, strateg, Malmö stad
  • Josefin Lundin, kommunikatör, Katrineholms kommun
  • Ida Björnström, kommunikationsstrateg, Västerås stad

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.