30 maj 2022 till 31 maj 2022 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kommundirektör och ny i ditt uppdrag

Vid två olika tillfällen får du tillsammans med andra kommundirektörer möjlighet att utforska rollen och dess utmaningar. Gemensamt diskuterar vi kommuner och regioner i den svenska samhällsmodellen, uppdraget som kommundirektör, rollen i relation till politiken, ledningsgruppen, verksamheterna och omvärlden samt SKR:s roll och erbjudande om stöd till dig.

Anmäl dig

Innehåll och program

SKR vill att du ska lyckas i rollen som kommundirektör och bjuder därför in dig till fyra utbildningsdagar. Du är varmt välkommen till denna introduktion i din nya roll. Vi tror och hoppas att den kan stödja dig i din utveckling och kompetens som kommundirektör.

Introduktion 20 maj

SKR börjar med en digital introduktion till utbildningen den 20 maj 2022 klockan 08.30-10.00.

Första utbildningstillfället 30-31 maj

Den 30 maj klockan 10.00-17.00 (kaffe serveras från 09.30) genomförs det första utbildningstillfället. Den 31 maj träffas vi klockan 09.00-16.00. Du kommer under utbildningen att få

 • en överblick över den svenska samhällsmodellen
 • möjlighet att diskutera de formella kraven som följer med rollen som kommunchef eller kommundirektör
 • tillfälle att möta och samtala med andra om ditt uppdrag och din roll i förhållande till politiken, ledningsgruppen, verksamheterna och omvärlden
 • introduktion till SKR:s roll, organisation och erbjudande till dig som kommundirektör, samt möta experter inom SKR inom centrala frågor och områden
 • ett utökat nätverk och lära känna andra nya kommundirektörer samt oss på SKR.

Andra utbildningstillfället 8-9 september

Den 8–9 september 2022 klockan 10:00-16:00 genomförs det andra utbildningstillfället. Du kommer att kunna vara med och påverka innehållet. Några exempel på vad som skulle kunna vara intressant är följande:

 • kommunalekonomi för kommundirektörer
 • rollen som arbetsgivare
 • bolagsstyrning – Aktiebolagslagen
 • arbetsgivarfrågor - juridik, kriser/skandaler, yttrandefrihet – media
  • tystnadskultur och meddelarfrihet, samt riskanalys och välfärdsbrottslighet
 • ledning, styrning och organisering för en bättre välfärd
  • effektivitet och innovation; Vad är det?

Medverkande

 • Jonatan Alamo Block, SKR
 • Lena Langlet, SKR
 • Linda Nordberg, SKR
 • Cecilia Berglin, SKR
 • Tove Löfgren, SKR
 • Linda Persson Melin, SKR
 • Jessica Röök, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Linda Persson Melin, handläggare

Cecilia Berglin, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR