26 maj 2021 kl. 09.00-16.00

Kommunal kravverksamhet

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de bestämmelser som reglerar fakturerings- och kravverksamheten och hur dessa bestämmelser bör tillämpas i praktiken i kommuner och regioner.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen behandlar bland annat dröjsmålsränta, preskription, inkassoförfarandet, den summariska processen samt verkställighet, med fokus på de frågor som uppkommer i olika typer av kommunal verksamhet. Även kommuner och regioner med extern inkassohantering har behov av kunskaper inom dessa områden. Kursen tar även upp barns skulder och utländska fordringar.

Efter kursdagen ska deltagarna

 • ha fått en god översikt av de regler som gäller för fakturerings och kravverksamhet samt insikt i vad som utgör god inkassosed,
 • ha fått kunskap om de bestämmelser som är av särskild betydelse för den kommunala kravverksamheten,
 • ha blivit uppdaterade på rättsutvecklingen inom området.

Program

Allmänna riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet

 • förfallotid
 • dröjsmålsränta
 • avräkning
 • uppskov med betalning, amorteringsplan
 • betalningspåminnelse
 • beloppsgränser
 • kontroll av gäldenärens identitet
 • krav mot underåriga

Inkassoförfarandet

 • vad är inkasso?
 • god inkassosed
 • inkassokrav
 • hantering av bestridanden
 • uppsägning/avstängning av tjänster (t.ex. vatten)
 • ersättning för inkassokostnader
 • tystnadsplikt
 • särskilda regler för indrivning av vissa fordringar

Preskription

Kvittning

Den summariska processen

 • betalningsföreläggande
 • handräckning

Verkställighet

 • exekutionstitlar
 • utmätning
 • avhysning

Betalningsanmärkning/kreditupplysning

 

Praktisk information

Kursen erbjuds via den digitala plattformen Zoom. Kursen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00. Vi tar flera korta pauser under dagen och gör ett längre avbrott för lunch.

Du är välkommen till digitalfika från kl. 08.30. Under första halvtimmen ber vi samtliga deltagare att checka in så att vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan sändningen startar.

Du deltar genom att klistra in länken direkt i din webbläsare (använd Chrome, Firefox eller Edge). Eller genom att ladda ned Zoom-klienten på förhand, innan webbinariet. Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra.

Kursintyg

Kursintyg (digitalt) mejlas ut till alla anmälda deltagare efter kursen.

Målgrupp

Alla inom kommuner och regioner som arbetar med fakturering och kravhantering.

Medverkande

Förbundsjuristerna Anna Marcusson och Olof Moberg vid avdelningen för juridik, SKR.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Marcusson, Förbundsjurist

Olof Moberg, Förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset