19 maj 2021 kl. 10.00-15.30

Kommunal juridiks temadagar

SKR:s juridiska avdelnings årliga temadagar under rubriken Kommunal juridik erbjuds även i vår via webben.

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till SKR:s juridiska avdelnings årliga temadagar. Liksom förra året kommer temadagen den 19 maj att erbjudas som webbsänd kurs i lite förkortad form.

Under dagen informerar vi om och diskuterar det som är aktuellt i form av ny lagstiftning och praxisutveckling. Som vanligt kommer många förbundsjurister vid SKR att medverka under dagen. Detaljerna kring dagens innehåll diskuteras fortfarande kring och kan komma att justeras.

Preliminära programpunkter

Den kommunala självstyrelsen och rättsregler som utmanas i krisen - hur ser argumenten ut?

 • Sammanträden med ledamöter deltagande på distans - var står vi och hur går det?
 • En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner; om jävsregler och automatiskt beslutsfattande m.m.

Socialrättsliga nyheter

 • Socialtjänstutredningen
 • HFD om gränsen mellan egenvård och assistansersättning; en ersättningsfråga
 • Åtgärder mot FUSK inom välfärdssystemen

Sekretess och korruption

 • Informationsöverföring och kommunikation - Hantering av sekretess; en rättsfallsöversikt
 • Korruption – en ständig riskfaktor

Digitaliseringens frukter

 • Tillsyn över personuppgiftshanteringen lärdomar om sanktionsavgifter
 • Framtiden för överföringar till tredjeland efter EU-domstolens Schrems II-dom.

Upphandlingsrättsliga nyheter

Aktuella lagstiftningsfrågor och ny rättspraxis

 • Nyheter på civilrättsområdet med tyngdpunkt på miljö- och samhällsbyggnad
 • Enklare byggande? - nya regler om privat initiativrätt vid detaljplanering samt förslag om ändring av bygglovreglerna och strandskyddsreglerna
 • Aktuella avfallsfrågor.

I spåren av Corona…

Medverkande

Många av förbundsjuristerna på SKR.

Målgrupp

Främst ledande tjänstemän inom den kommunala förvaltningen; t.ex. förvaltnings- och kanslichefer, stadsjurister, kommun- och regionjurister såväl som kommunsekreterare.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Olof Moberg, Förbundsjurist

Helena Linde, Förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset