15 mars 2023 till 16 mars 2023 kl. 12.00-12.00

Kommunala dödsbodagar

Under två utbildningsdagar erbjuds fördjupning inom olika delar som berör kommunal dödsbohandläggning med föreläsare från olika sektorer.

Anmäl dig

Innehåll

Årets stora kompetensutveckling inom området. Varmt välkomna till vad vi hoppas bli de årliga dagarna för alla verksamma inom kommunal dödsbohandläggning.

Under dessa två utbildningsdagar erbjuds fördjupning inom de olika delarna som berör kommunal dödsbohandläggning. I några avsnitt/teman kommer det att finnas möjlighet att föranmäla frågeställningar på förhand eller genom en ”menti” på plats. Som brukligt finns det utrymme för nätverkande och kunskapsutbyte. 

Föreläsare från olika sektorer kommer att finnas tillgängliga inför eller efter respektive programpunkt för att vid lunch eller fika ge möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Programmet kan komma att justeras då vi inväntar ytterligare någon medverkande. Uppdateringar görs framöver på denna sida.

Preliminärt program

12.00–13.00 "Drop-in lunch" serveras

13.00–13.15 Välkommen

Kalle Larsson, SKR, och Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma

13.15–14.15 Värdig begravning, ovanliga önskemål, tradition och sedvänja

Utvecklande resonemang kring praktiska saker såväl som trender och utmaningar när det gäller begravningar. Vi tar även upp lärdomar från hantering av avlidna med smitta.

Ulf Lernéus, Sveriges begravningsbyråers förbund.

14.15–14.45 Programpunkt presenteras senare

Eventuellt medverkan från Myndigheten för stöd och trossamfund.

14.45–15.15 Fika

15.15–16.30 Tema: Dödsboanmälan, fördjupning

Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

16.30-16.45 Avslutande frågestund och summering av dagen

Ann Rosenqvist och Kalle Larsson.

16.45–18.30 Egen tid

Möjlighet att nyttja spa/relax, gym etc.

18.30 Middag


Program dag 2

08.30–10.00 Tema: Provisorisk dödsboförvaltning, fördjupning

Kalle Larsson, SKR.

10.00–10.30 Fika

10.30–11.00 Tema: Gravsättning

Kommunen som beställare och/eller aktör vid gravsättning/begravning.

Eva Åbrandt Johansson och Sofia Skog, Svenska kyrkans rättsavdelning.

11.10–11.50 Allmänna arvsfonden

Hantering av testamenten, överlämning med mera till Allmänna arvsfonden.

Representanter från Kammarkollegiet.

11.50–12.00 Summering och avslut

12.00 Avslutande lunch


Målgrupp

Tjänstemän som arbetar med dödsbohandläggning samt deras arbetsledare. Vi kommer tangera olika ämnen kring såväl dödsboanmälan, provisorisk dödsboförvaltning, gravsättning och frågor kopplat till ekonomiskt bistånd för begravningskostnader.

Medverkande

  • Kalle Larsson, jurist, SKR (moderator)
  • Ann Rosenqvist, Jur. kand., Actor Juristfirma
  • Eva Åbrandt Johansson, Svenska kyrkans rättsavdelning
  • Sofia Skog, Svenska kyrkans rättsavdelning
  • Ulf Lernéus, Sveriges begravningsbyråers förbund
  • Representanter från Kammarkollegiet

Fler föreläsare än ovan nämnda kommer att bli aktuella.

Tid och anmälan

Grundkursen startar med "drop in lunch" kl. 12.00-13.00. Kursen startar kl. 13.00.

Deltagaravgiften är ett paketpris. Detta ingår: presentationsmaterial, samtliga måltider (inklusive middag med dryck) samt logi i enkelrum med frukost. Föranmälan krävs dock för medverkan i både luncher och middagen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.