21 september 2021 kl. 13.00-14.45  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kickoff: Kraftsamling för psykisk hälsa

Vilka huskurer för psykisk hälsa bör alla känna till? Hur kan skolan användas som arena för att stödja existentiell hälsa? Vilka argument kan motivera unga att avstå från narkotika? Det är några av frågorna som diskuteras under SKR:s årliga kickoff: Kraftsamling för psykisk hälsa.

Länk till webbsändningen den 21 september

Visste du att Kraftsamling för psykisk hälsa hittills samlat över 550 aktörer från hela samhället för att gemensamt arbeta för ett mer hälsofrämjande samhälle, rustade individer och ett skyddsnät med tätare maskor? Arbetet har pågått sedan hösten 2019 och Kraftsamlingens deltagare har tillsammans dragit i gång över 40 initiativ för att enskilt och tillsammans möta några samhälles största utmaningar på området psykisk hälsa. Hittills har flera produkter tagits fram och angelägna frågor besvarats, vilka vi vill dela med oss av under en Kraftsamlingens årliga Kickoff!

Program

13.00-13.15 Om Kraftsamling för psykisk hälsa

Moderator Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

13.15 - 13.45 Ett mer hälsofrämjande samhälle med individer rustade att nå sin fulla potential – Kraftsamlingens delarenor rapporterar

Meningsskapande i en sekulär tid

Eva Wikman, PsykoterapiStiftelsen

Samhällsmobilisering för narkotikaprevention

Fred Nyberg, U-FOLD vid Uppsala universitet
Erik Leijonmarck, RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle)

Huskurer för psykisk hälsa

Peter Munck, Sveriges Företagshälsor
Ingrid Lindholm, NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)

Miljö och fysisk aktivitet för psykisk hälsa

Marie Gudmundsson, Region Dalarna
Ola Bergqvist, Helt ute AB

Hälsofrämjande digitalt liv

Ing-Marie Wieselgren

13.45 - 13.55 Samtal och reflektioner efter föregående pass

Ing-Marie Wieselgren, SKR
Dahlia Rezai, Mind

13.55 - 14.00 Paus

14.00 - 14.30 Hållbara stöd till de som behöver – Kraftsamlingens delarenor rapporterar

Smart tillgänglighet till hjälp, 0–5 år

Anna Jonsson, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Smart digital tillgänglighet till hjälp, 6–18 år

Annika Nilsson, Region Skåne

Utökat anhörigstöd

Ingrid Lindholm, NKA

Stöd i arbetslivet

Anna Östbom, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

14.30 - 14.45 Diskussion – Hur samlar vi kraft för att kraftsamla kring psykisk hälsa?

Ing-Marie Wieselgren med gäster

Målgrupp

  • Personer som arbetar med psykisk hälsa, offentligt, privat och civilsamhället.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ing-Marie Wieselgren, projektchef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset