12 september 2023 kl. 10.00-11.00

Kartlägga hot och hat

SKR forstätter sin satsning med att förebygga hot och hat mot förtroendevalda genom bland annat sända digitala webbinarium. Detta tillfälle handlar om att kartlägga hot och hat mot förtroendevalda.

Anmäl dig

Innehåll

Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft den 1 juli 2023. Lagen föreskriver bland annat att kommunerna ska göra en kartläggning av de problem som kommunen har.

  • Hur gör man en kartläggning och hur kommer arbetet mot hot och har mot förtroendevalda med i kartläggningen?
  • Vad kan man som förtroendevald eller säkerhetsansvarig göra för att bidra till kartläggning och lägesbildarbetet?
  • Vi får även höra om hur Torsby kommun arbetar med hot, hat och otillåten påverkan i sin Risk- och sårbarhetsanalys.

Målgrupp

  • Förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda.

Medverkande

  • Carl Gynne, Brottsförebyggande rådet
  • Greta Berg, SKR
  • Christina Lech, säkerhetssamordnare; Torsby kommun

Fler webbinarum hösten 2023

Politikernas Trygghetsundersökning (PTU) 14 november 2022

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.