20 oktober 2021 till 21 oktober 2021 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Jämställdhetsnätverket med tema styrsystem

Måste vi mäta och kontrollera allting utifrån kön, eller kan jämställdhetsintegrering bygga på tillit? Årets nätverksträff har styrsystem som tema – från New Public Management till tillitsbaserad styrning och ledning.

Anmäl dig

Innehåll

Strategin jämställdhetsintegrering bygger i stor utsträckning på att sätta och följa upp mål utifrån kön. Det kräver i sin tur könsuppdelad statistik och tydliga mått. Strategin har utvecklats i det som kallas New Public Management, med betoning på kontroll och detaljstyrning.

Men vad händer med jämställdhetsarbetet när allt fler kommuner och regioner går över till en mer tillitsbaserad styrning och ledning? Hur står sig de olika systemen mot varandra i jämställdhetsarbetet, vad finns det för fördelar och nackdelar?

Välkommen till en nätverksträff om hur styrsystemet påverkar jämställdhetsarbetet. Träffen genomförs via Zoom.

Målgrupp

  • Medlemmar i SKR:s jämställdhetsnätverk

Program onsdag 20 oktober

13.00–13.15 Incheckning

13.15–14.00 Aktuellt från SKR

Information om aktuella jämställdhetsfrågor, om pågående satsningar och nya uppdrag.

14.00–14.30 Tillit eller kontroll?

Allt fler kommuner och regioner går över till en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL). Men vad innebär det egentligen? Och vilka är fördelarna jämfört med New Public Management? Christine Feuk arbetar med styrnings- och ledningsfrågor på SKR, och satt som förbundets representant i Tillitsdelegationens expertgrupp.

14.30–14.45 Paus

14.45–15.15 Styrning, organisering och genus

Styrning måste alltid ses i sitt organisatoriska sammanhang. Olika sätt att organisera en verksamhet skapar olika förutsättningar för tillit. Hur kommer det sig till exempel att det är främst inom kvinnodominerade vård-, omsorgs- och utbildningsverksamheter som bristen på tillit uppmärksammats som ett problem?

Med Klara Regnö, ekonomie doktor och forskare inom genus, organisation och ledning vid Mälardalens högskola.

15.15–15.55 Att styra med lösa tyglar

Hur påverkas politikerrollen när organisationen går över till ett mer tillitsbaserat styrsystem?

Från Kungsbacka: Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Från Karlskoga-Degerfors: Martin Hårsmar, ordförande i folkhälsonämnden och Ronnie Erhard, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

15.55–16.00 Vad tar vi med oss till imorgon?


Program torsdag 21 oktober

09.00–09.15 Incheckning

Reflektioner efter gårdagen i bikupor

09.15–09.45 Dialogmodell och medledarskap

Camilla Jern, kvalitetsledare, Birgitta Persson, ledarskapsstöd och Ulrika Lundgren, förvaltningschef, berättar om arbetet med dialogmodellen och medledarskap, kopplat till tillitsbaserad styrning och ledning i Karlskoga-Degerfors.

09.45–10.05 Strategens nya roll

Elin Turesson, social hållbarhetsstrateg i Helsingborg, om hur hennes arbete förändrats med övergången till TSL.

10.05–10.20 Vad har vi lärt hittills?

Ulrika och Elin diskuterar lärdomar och utbyter erfarenheter

10.20–10.40 Paus

10.40–11.40 Gruppdiskussioner

Vi delar in oss grupper och diskuterar för- och nackdelar med olika styrsystem. Var finns trösklarna och var finns möjligheterna? När går det lätt och när blir det svårt? Är styrsystemet en tillgång i arbetet – eller en belastning?

11.40–11.55 Genomgång i storgrupp

11.55–12.00 Avslutning

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Magnus Jacobson, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset