14 december 2022 kl. 09.30-15.00

Involvera unga - Masterclass Medborgardialog, tillfälle 4

Under hösten 2022 genomför SKR en ny serie Masterclass utbildningar för dig som vill fördjupa dig i olika aspekter av medborgardialog. Involvera unga är det fjärde och sista tillfället i serien. Denna masterclass ägnar vi åt erfarenheter av att involvera unga, aktuell kunskap och exempel på ungas engagemang och deltagande. Delar av dagen genomförs på engelska.

Anmäl dig

Innehåll, förberedelse

Det går bra att delta i enskilda tillfällen men vi erbjuder också ett rabatterat paketpris för de organisationer som bokar in sig på alla tillfällen. Olika medarbetare kan delta vid de olika tillfällena. Alla val går att göra i anmälan ovan.

Varje Masterclass omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel, varje utbildningstillfälle är separat och berör ett avgränsat område.

Gå gärna igenom SKR:s e-utbildning före utbildningstillfället för att uppdatera dina kunskaper i medborgardialog.

E-utbildning medborgardialog

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog och involvering. Den utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog.

Program tillfälle 4: Involvera unga

Under dagen kommer vi få ta del av aktuell kunskap och exempel på ungas engagemang och deltagande. Vi kommer även få ta del av Lewishams arbete med Ungdomsborgmästare.

OBS! delar av dagen genomförs på engelska.

09.30 Introduktion

 • Involvera unga
 • Barnkonventionen
 • Kommunexempel från Sverige.

12.00–13.00 Lunch

13.00 Internationellt exempel och övningar

15.00 Avslutning


Medverkande

 • Från SKR medverkar Anders Nordh och Nils Munthe,
 • Medarbetare och ungdomsborgmästare från Lewisham, England

Informationsansvarig

 • Nils Munthe
  Handläggare
 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR