OBS! Evenemanget är avslutat!27 april 2023 kl. 09.00-12.00

Introduktion till medborgardialog

SKR bjuder in till en utbildning om grunderna till medborgardialog. Under sändningen får du också ta del av praktiska exempel och medborgardialogens trender och utveckling över tid.

Anmäl dig

SKR har på uppdrag av SKR:s kongress under tjugo år arbetat med att stödja kommuner och regioner i arbetet med att utveckla medborgardialog lokalt. Våra erfarenheter bygger också på internationell omvärldsbevakning och deltagande i olika nätverk.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som har ett uppdrag att utveckla dialogen med medborgare
i en kommun eller region och som vill få kunskap inom området.

Program

09:00 Välkommen och introduktion

Grunderna i medborgardialog

Varför ska vi arbeta med medborgardialog?

Med utgångspunkt från SKR:s styrkarta går vi igenom grunderna för medborgardialog:

  • Nivå av delaktighet och medborgares möjlighet att påverka.
  • Dialog i olika skeden av en fråga.
  • Vilka vill vi nå genom medborgardialog.
  • Val av metoder.

Reflektion i smågrupper – frågor

Paus

Trender inom medborgadialog

Medborgardialogens utveckling och trender:

  • Från projekt till systematiskt arbetssätt.
  • SKR:s styrkarta.
  • Internationell utblick.

Reflektion i smågrupper – frågor

11:30 Summering och konkreta tips

12:00 Slutför dagen

 

Medverkande

Anders Nordh, Nils Munthe, Ulrika Stöök, utvecklingsledare, SKR

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.