6 oktober 2022 kl. 09.00-12.00

Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar, oktober

SKR erbjuder en introduktionsutbildning i riskorienterade arbetssättet. I utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra ett självtest för att kartlägga nuläget i sin organisation och se vilka verktyg och metoder som kan vara en förstärkning.

Anmäl dig

Innehåll

SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport, en handbok och ett antal utbildningar kring hur ni kan arbeta med ett riskgruppsorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.

Det viktigaste resultatet när vi utvärderat arbetssättet i två regioner är att medarbetare och chefer är nöjda, det har också lett till minskad sjukfrånvaro och kostnader.

Riskorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

Rapport Riksorienterat arbetssätt

Handbok i riskorienterat arbetssätt

Målgrupp

Verksamhetschefer, HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner.

Program

 • Introduktion och bakgrund till riskgruppsorienterat arbetssätt.
 • Lärdomar från analysarbete i fem region och åtta kommuner.
 • Vad innebär ett Riskgruppsorienterat arbetssätt?
 • Resultat och lärdomar från Pilotprojekten i Region Norrbotten och Region Skåne.
 • Fem steg för att stärka riskgruppsorienterat arbetssätt i er organisation.
 • Självtest för att utvärdera ert nuvarande arbete och få stöd i en möjlig väg framåt.
 • Översikt av konkreta metoder och verktyg.
 • Lärdomar kring att genomföra riskgruppsorienterat arbetssätt i praktiken.
 • Reflektioner och möjlighet till diskussion kring coronapandemins effekter på förebyggande arbete med sjukfrånvaro.

Medverkande

 • Eva Thulin Skantze, SKR
 • Henrik Tunér SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Östbom, handläggare SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR