15 april 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Introduktionsutbildning Riskorienterat arbetssätt

Vad är riskorienterat arbetssätt och hur kan vi börja arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser?

Anmäl dig

Innehåll

SKR erbjuder en introduktionsutbildning där du har möjlighet att ta del av det riskorienterade arbetssättet. Du får samtidigt vägledning i att genomföra ett självtest för att kartlägga nuläget i organisationen och se vilka verktyg och metoder som kan vara en förstärkning.

Rapport och metodhandbok

SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport, en handbok och ett antal utbildningar om ett riskgruppsorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.

Det viktigaste resultatet när vi utvärderat arbetssättet i två regioner är att medarbetare och chefer är nöjda, det har också lett till minskad sjukfrånvaro och kostnader. Riskorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

Rapport

Metodhandbok

Målgrupp

HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner

Program

 • Introduktion och bakgrund till riskgruppsorienterat arbetssätt
 • Lärdomar från analysarbete i fem region och åtta kommuner
 • Vad innebär ett riskgruppsorienterat arbetssätt?
 • Resultat och lärdomar från pilotprojekten i Region Norrbotten och Region Skåne
 • Fem steg för att stärka riskgruppsorienterat arbetssätt i er organisation
 • Självtest för att utvärdera ert nuvarande arbete och få stöd i en möjlig väg framåt
 • Översikt av konkreta metoder och verktyg
 • Lärdomar kring att genomföra riskgruppsorienterat arbetssätt i praktiken
 • Reflektioner och möjlighet till diskussion kring coronapandemins effekter på förebyggande arbete med sjukfrånvaro

Hur ser fortsättning ut om en kommun eller region vill starta upp ett riskorienterat arbetssätt?

Kommuner och regioner som har genomgått introduktionsutbildningen och är intresserade att arbeta med ett riskgruppsorienterat arbetssätt erbjuds att delta i fortsättningen som innehåller två utbildningar där de får alla tillhörande verktyg, handledning och forum för fortsatt erfarenhetsutbyte med de kommuner/regioner som går samma utbildningar. För att vara framgångsrik i arbetet föreslår vi att det är ett antal medarbetare per kommun/region som bildar ett team som genomgår utbildningarna och deltar tillsammans i det fortsatta arbetet.

Två olika paket

Kommuner och region kan välja att delta i något av följande paket:

Paket 1

4 000 kronor/deltagare utbildning arbetsplatsinriktade åtgärder

4 000 kronor/deltagare utbildning medarbetarinriktade åtgärder

15 000 kronor/för deltagande kommun/region för handledning och material

2 handledningstillfällen à 60 minuter

2 träffar med gruppen för erfarenhetsutbyte

Tillgång till alla verktyg och en projektplats för diskussion med de som ingår i gruppen

Vid behov köpa ytterligare handledning

Paket 2

4 000 kronor/deltagare utbildning arbetsplatsinriktade åtgärder

4 000 kronor/deltagare utbildning medarbetarinriktade åtgärder

25 000 kronor/för deltagande kommun/region för handledning och material

4 handledningstillfällen à 60 minuter

2 träffar med gruppen för erfarenhetsutbyte

Stärka samarbetet mellan er som arbetsgivare och hälso och sjukvården för att förbättra kontakten kring sjukskrivna medarbetare

Tillgång till alla verktyg och en projektplats för diskussion med de som ingår i gruppen

Vid behov köpa ytterligare handledning

Medverkande

 • Eva Thulin Skantze, SKR
 • Anna Östbom, SKR
 • Henrik Tunér, SKR.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Östbom, SKR

Eva Thulin Skantze, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset