21 oktober 2022 kl. 12.00-13.00

Integrering av digitalisering i ordinarie styrning

Forskning visar att organisationer tenderar att hantera digitalisering frikopplat från existerande verksamhet. Seminariet lyfter resultat från en studie i Eskilstuna kommun fokuserad på integrerad styrning av digitalisering genom att tala om bristande förutsättningar samt potentiella lösningar.

Anmäl dig

Innehåll

Frågeställningar som berörs innefattar:

  • Vilka återkommande mönster ser vi i frikopplingen av digitalisering från verksamhet?
  • Vilka risker föreligger vid frikoppling av digitalisering från övergripande verksamhetsstyrning?
  • Hur bör man arbeta med att integrera styrning kring förvaltning, portfölj och verksamhetsutveckling?

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, digitaliseringschefer/-ledare, politiker.

Program, upplägg

Seminariet innehåller presentationer av forskningsresultat, reflektion och beskrivning av hur den berörda kommunen jobbat vidare efter rapporten samt öppnar upp för en generell diskussion.

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter publiceras två veckor innan utsatt datum.

Medverkande

Medverkande är ansvarig forskare, representant för berörd kommun och SKR

Fler seminarium i serien

4 november Globala hållbarhetsmål i digitalisering

18 november Hantering av regionernas styrningsarv

2 december Förstärkning av den kollektiva digitaliseringen

16 december Nyttan och alternativkostnaden med digitalisering

Denna serie har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuners och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.

Underlag för seminarierna utgörs av forskningsrapporter från forskningskonsortiet baserade på studier hos ett antal kommuner och regioner.

Seminarieserien arrangeras och finansieras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program.

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR