16 november 2021 kl. 10.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Inställt: Presidiedag räddningstjänst

Välkomna till Presidiedag räddningstjänst 2021! Vi kommer att ta upp aktuella och strategiska frågor inom området skydd mot olyckor och ge utrymme för dialog.

Innehåll

Politiker och chefer inom kommunala räddningstjänstorganisationer – välkomna till Presidiedag räddningstjänst 2021! Under dagen kommer vi ta upp aktuella och strategiska frågor inom området skydd mot olyckor och ge utrymme för dialog.

I år breddar vi målgruppen för dagen och alla politiker i räddningsnämnder eller motsvarande är välkomna tillsammans med ledande chefer i räddningstjänstorganisationerna. Sprid gärna till berörda och notera datumet i era kalendrar.

Målgrupp

Politiker och chefer inom kommunala räddningstjänstorganisationer

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Johan Gert, sakområdesexpert, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset