7 oktober 2021 till 8 oktober 2021 kl. 09.30-15.00

Inställt: LSS grundkurs

Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

Innehåll, KURSTILLFÄLLET ÄR INSTÄLLT

Vilka ingår i personkretsen som har rätt till insatser enligt LSS? Vad ingår i de olika insatserna? Vem bestämmer hur ett beslut om LSS ska verkställas? Närliggande frågor som också tas upp under kursen är t.ex.: Vad är egenvård? Vilken hälso- och sjukvård är kommunernas ansvar? Detta är viktiga gränsdragningsfrågor med tanke på de nya bestämmelserna om andningshjälp och sondmatning.

Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning. Under kursen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i deras dagliga arbete. Kursmaterialet är omfattande och innehåller bland annat relevant lagtext och vägledande rättsfall. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som arbetar med LSS-frågor.

Samma kurs vid två tillfällen under hösten

Kursen genomförs vid två tillfällen under hösten 2021. Den 7-8 oktober och den 10-11 november 2021. Sista anmälningsdag ca en vecka före respektive kurs.

Kursen erbjuds via den digitala plattformen Zoom.

Kursmaterial

I avgiften ingår ett kursmaterial som innehåller svaren på de flesta frågor som en handläggare kan ställas inför. Länken till kursmaterialet mejlas ut till anmälda deltagare inför kursstart. Kursmaterialet används under dagen varvid anmälda deltagare behöver ha tillgång till detsamma.

Under sändningen kommer deltagarna kunna skriva frågor till kursledarna via chatt eller genom att använda sin mikrofon. Det kommer under dagarna bli aktuellt med övningsfrågor i grupp.

Observera att länken är personlig. Om du har delat länken med dina kollegor kommer de inte att kunna delta i kursen.

Målgrupp

LSS-handläggare med behov av grundläggande kunskaper om lagstiftningen och dess tillämpning. Kursen är även värdefull för andra inom området, t.ex. handläggare inom socialtjänsten eller kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Program

Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär som tas upp under denna kurs:

 • Kvalitetskrav enligt LSS
 • Personkretsen
 • Vilken lag ska tillämpas LSS eller SoL?
 • Några viktigare handläggningsfrågor, t.ex. ändring av gynnande beslut, begäran om retroaktiv ersättning m.m.
 • Barnperspektiv inom LSS
 • Ansvarig kommun, förhandsbesked m.m.
 • Genomgång av insatserna enligt LSS inkl. personlig assistans för andningshjälp och sondmatning
 • Egenvård eller hälso- och sjukvård
 • Vem bestämmer om verkställigheten?
 • Avgifter inom LSS.

Kursintyg

Kursintyget kommer sändas endast till den som är anmäld till kursen.

Medverkande

 • Ellinor Englund, förbundsjurist vid SKR. Ellinor har arbetat med LSS sedan 1990-talet, tidigare på Socialstyrelsen. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar, bl.a. LSS- och hjälpmedelsutredningen, LSS-kommittén, LSS-utredningen, och har deltagit som expert i utredningen ”Stärkt assistans”.
 • Ylva Lindblom, förbundsjurist vid SKR. Ylva har arbetat med LSS i flera år. Hon har tidigare arbetat på förvaltningsdomstol och som verksjurist på Statens institutionsstyrelse. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar, bl.a. SoL-utredningen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mia Hemmestad, förbundsjurist

Ylva Lindblom, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset