OBS! Evenemanget är avslutat!7 februari 2023 till 8 februari 2023 kl. 09.00-15.00

Inställt: Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän (Stockholm)

En två dagars grundkurs där syftet är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt. Ett gediget digitalt kursmaterial ingår med tillhörande mallar, rättsfall med mera som kan agera verktyg även på hemmaplan. Åhörarkopior och annat material kommer finnas tillgängligt vid respektive kurstillfälle.

Utbildningen vänder sig i första hand till nyvalda överförmyndare och ledamot av överförmyndarnämnd samt nyare tjänstemän inom överförmyndarområdet. Utbildningen är även aktuell för de som vill få en uppdatering inom området då vissa lagar och praxis har ändrats de senaste åren.

Samma kurs erbjuds vid sex olika tillfällen under våren 2023

Kursen som startar kl.09.00 dag 1 och kl.08.30 dag 2, erbjuds på följande platser.

 • Göteborg, Clarion Hotel Post, 23-24 januari. Drottningtorget 10.
 • Stockholm, Clarion Hotel Sign, 1-2 februari. Östra Järnvägsgatan 35.
 • Malmö, Clarion Hotel Malmö Live, 15-16 februari. Dag Hammarskjölds torg 2.
 • Umeå, Folkets Hus, 21-22 februari. Vasaplan, Skolgatan 59.
 • Stockholm, Clarion Hotel Sign, 7-8 mars. Östra Järnvägsgatan 35.

Program dag 1

08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.o0-11.30

 • Inledning
 • Överförmyndarens roll
 • Mindre ingripande åtgärder
 • Alternativ till godmanskap; anhörigbehörighet, insatser enligt SoL och angränsande lagstiftning, framtidsfullmakt, principer och riktlinjer
 • Godmanskap och förvaltarskap
 • Ställföreträdarskap för vuxna

11.00-12.30 Lunch

12.30-15.00 Godmanskap och förvaltarskap, fortsättning

15.00-15.30 Paus, kaffe serveras

15.30-17.00

Internationella förhållanden

 • Behörig överförmyndare
 • Rättshandlingar utomlands
 • Överflyttning av ärenden etc.

Dödsbo, fastighet med mera samt överförmyndarens samtycke till åtgärder

 • Samtycke fastighet
 • Samtycke bodelning/arvskifte
 • Samtycke driva rörelse
 • Uttagsmedgivande etc.

19.00 Middag (förbokas i samband med anmälan)


Program dag 2

08.30-11.30

Att företräda/verka vid en myndighet

 • Sekretess (OSL)
 • Förvaltningslagens ramar
 • Regeringsformen och kommunallagen
 • Beslutsfattande och delegation

Barnärenden

 • Uppdelning Socialnämnd och Överförmyndare
 • Förmynderskap
 • Särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare
 • Tillfällig vårdnadshavare
 • Särskild förvaltning
 • Aktörer vid skadestånd/ersättning till barn
 • Kontrollerad förvaltning
 • Aktörer vid skadestånd/ersättning till barn
 • Kontrollerad förvaltning
 • God man för ensamkommande barn
 • Barn i behov av ställföreträdare (kvot, massflyktsdirektivet, papperslös etc)

10.00-10.30 Paus, kaffe serveras

10.30-11.30 Fortsättning av förmiddaspassen

11.30-12.30 Lunch serveras

12.30-15.00 Fortsättning barnärenden

Tillfälliga godmanskap

 • Vid stridande intressen mellan huvudman/barn och ställföreträdare
 • Bortavarande

Granskning och arvodering

15.00 Avslut. Kaffe serveras

Föreläsare på plats i SKR:s lokaler fram till kl. 15.30 för eventuella frågor.

Målgrupp

Nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän verksamma inom överförmyndar- verksamhet.

Medverkande

Förbundsjurister från avdelningen för juridik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):

 • Kalle Larsson
 • Ann Sofi Agnevik
 • Mia Hemmestad

Övriga medverkande föredragshållare, båda med stor erfarenhet som verksamma inom flera olika överförmyndarverksamheter:

 • Angelica Covington
 • Diana Ståhl.

Tid och anmäldan

Grundkursen startar kl. 09.00 dag 1 och kl. 08.30 dag 2. Kursen avslutas dag 2 kl. 15.00. I samband med registreringen som startar från kl.08.30 serveras kaffe.

I kursavgiften ingår gediget kursmaterial, för- och eftermiddagskaffe såväl som lunch båda dagarna samt middag dag 1. Deltagande på middagen är valfritt och förbokas i samband med anmälan.

Kursintyg

Kursintyg delges anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.