OBS! Evenemanget är avslutat!6 december 2022 kl. 09.00-12.30

Inställt: Fördjupande seminarium om provisorisk dödsboförvaltning

Välkomna till ett fördjupande seminarium om provisorisk dödsboförvaltning inom ramen för socialnämnden/kommunens ansvar.

Innehåll

Under förmiddagen sker en genomgång av praktiska exempel, vanliga och ovanliga situationer och förslag på verktyg, metoder och lösningar ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete.

Vi planerar för extern medverkan. Program uppdateras löpande under hösten 2022.

Programpunkter styrs delvis av de frågor och önskemål som inkommer. Frågor kan göras i samband med anmälan eller via mejl till info@skr.se. Märk mejlet med ”Fråga för 6 dec”.

Målgrupp

 • Tjänstemän som handlägger dödsbon samt deras arbetsledaree.

Program

08.30-09.00 Kaffe serveras i samband med registrering

09.00 Webbsändningen börjar

09.00 - 12.30 Provisorisk dödsboförvaltning i vanliga och ovanliga situationer

 • Mer ovanliga situationer där socialnämnden lite mer skyndsamt behöver agera. (Djur, fastighet, lantbruk, företag etc.).
 • Åtgärder i samband med hembesök/tillsyn.
 • Försäkring(ar) och andra nödvändiga åtgärder av bevarande karaktär.
 • Anmäla behov av god man för bortavarande till Överförmyndare.
 • Bouppteckning.
 • Dödsbodelägare eller inte dödsbodelägare?
 • Överlämning till Allmänna arvsfonden.
 • Frågestund och redovisning av svar på inskickade frågor.

Under förmiddagen bryter vi för kortare pauser.

12.30 Avslutande lunch för de som anmält deltagande på plats.


Medverkande

 • Förbundsjurist Kalle Larsson , avdelningen för juridik, SKR
 • Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma

fler talare kan bli aktuellt.

Praktisk information

Kursen erbjuds via webb såväl som för fysiskt deltagande i SKR:s lokaler.

Då Programpunkterna delvis styrs av inkomna frågor uppmanas deltagarna att inkomma med frågor. Antingen samtidigt som anmälan görs, eller via mejl.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR