31 maj 2022 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Inställt: Förändrat regelverk kring strandskydd

Ett seminarium där du tillsammans med våra förbundsjurister får en genomgång av de föreslagna ändringarna i PBL och Miljöbalken.

Innehåll

I mars 2022 lämnade regeringen över propositionen En ökad differentiering av strandskyddet till riksdagen. Förslagen innebär ändringar i PBL och Miljöbalken och föreslås i huvudsak träda i kraft redan den 1 juli 2022. Bland annat föreslås att lättnader i strandskyddet ska gälla i så kallade strandnära utvecklingsområden. Strandskyddsområdet vid små insjöar och smala vattendrag minskas till 25 meter och det blir lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet vid sådana vatten, under förutsättning att fri passage säkerställs.

Många förslag till förändringar av strandskyddet har figurerat under de senaste åren. Men hur blev det till slut, och vad innebär detta för kommunen?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till ett seminarium där du tillsammans med våra förbundsjurister får en genomgång av de föreslagna ändringarna i PBL och Miljöbalken.

En förutsättning för att seminariet blir av, är att beslut om propositionen fattas i riksdagen under maj.

Målgrupp

Du som arbetar med strandskydd i en kommun.

Medverkande

Förbundsjurist från SKR.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR