24 augusti 2021 till 18 november 2021 kl. 00.00-00.00

Inställt: Fastighetsföretagande i offentlig sektor - 2021

Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) där vi bland annat belyser centrala ekonomiska frågor som berör fastighetsföretagens styrning.

Kursens syfte

Syftet med kurs är att belysa grundläggande, centrala ekonomiska frågor som berör fastighetsföretagens styrning på kort och lång sikt, samt ge kursdeltagarna ett fastighetsekonomiskt och företagsekonomiskt synsätt.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna göra förvaltningsplaner, enklare investeringsbedömningar samt vara medvetna om vilka aspekter som måste beaktas när man ska välja mellan att sköta driften i egen regi eller lägga ut på entreprenad, äga eller hyra lokaler samt utforma ett internhyressystem. Kursen och genomförs i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Region och Kungliga Tekniska högskolan.

Målgrupp

Fastighetschefer, fastighetsintendenter, förvaltare, förvaltningschefer, byggnadschefer eller motsvarande.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Saija Thacker, Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset