10 februari 2022 kl. 09.00-16.00

Inställt: Djupgranskning och överklagande arvodesbeslut - fortsättningskurs

Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering.

Innehåll

Djupgranskning, revision, fördjupad granskning. Kompletterande material och egen utredning. Överförmyndarens granskning kan både vara omfattande men också ganska fri i hur myndigheten vill fördjupa sig å huvudmannens vägnar.

Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering. Konkreta tips på vad man som granskare bör titta lite extra på. Hur en årsräkning kan avslöja att det saknas samtycke från överförmyndaren eller vad är det som årsräkningen indirekt säger ?

Kursmaterialet är digitalt inklusive rättsfall, mallar, checklistor och annat material.

Deltagande i kursen erbjuds digitalt såväl som fysiskt. Frågor kan ställas på plats och i chatt under dagen.

Målgrupp

  • Verksamma inom överförmyndarfrågor; överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Program

08.30-09.00 Samling med kaffe

09.00 Kursen börjar

  • Inledning
  • Grunder
  • Lagstiftning
  • Riktlinjer.

10.20 Paus/fika

10.40 Normalgranskning, djupgranskning

11.30 Lunch

12.30 Fall från verkligheten: Fall, fallösning och rättsfall. Arvodesbeslut: Överklagan, fördelning, betalningsansvar.

14.20 Paus/fika

14.40 Fortsättning arvodesbeslut och riktlinjer

  • Motivera och kommunicera inför arvodesbeslut
  • Praktisk tillämpning av JO -beslut
  • Praktiska tips

16.00 Kursen avslutas

Föreläsarna finns kvar till ca 16.30 efter avslutad kurs för ytterligare frågor.

Medverkande

  • Förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik, SKR.
  • Juristerna Diana Ståhl och Angelica Covington, båda med gedigen erfarenhet från flera olika överförmyndarnämnder och annan myndighetsutövning samt har därutöver arbetat i flera år med specifikt granskning, djupgranskning, revision etc.

Kursintyg

Kursintyg delges endast anmälda deltagare, efter avslutad kurs.

Praktisk information

Kursen startar kl. 09.00. Kursen erbjuds via webb samt för fysiskt deltagande i SKR:s lokaler på Hornsgatan 20. För er som deltar på plats serveras kaffe i samband med registreringen från kl. 08.30. Avgiften för fysiskt deltagande inkluderar förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset