OBS! Evenemanget är avslutat!29 november 2022 kl. 09.00-12.00

Inställt: Beräkningar i Allmänna bestämmelser (AB)

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap i Allmänna Bestämmelsers beräkningssätt för ersättningar och avdrag. Kursen sker i föreläsningsform och genom faktiska beräkningar, däribland till instuderingsuppgifter utsända på förhand till deltagarna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom HR- och löneområdet som har goda förkunskaper i löneberäkning.

Innehåll

Kursens innehåll är inriktat på de bestämmelser i AB som innehåller viktiga beräkningsprinciper för lön, ersättningar och avdrag.

Bestämmelser i fokus är avlöningsförmåner, löneformer, beräkning av lön i vissa fall, övertidsersättning, förskjuten arbetstid och sjukledigt.

Förkunskaper och erfarenhet inom området rekommenderas, gärna motsvarande genomgången webbutbildning AB med löneadminstrativ inriktning.

Upplägget för kursen är föreläsning och att besvara instuderingsuppgifter, där även faktiska beräkningar sker.

Hantering av parametrar i lönesystem eller arbetstidsfrågor ingår inte i kursen.

Medverkande

  • Agnes Gradstock, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Donovan Häll, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att fem deltagare från varje organisation är välkomna.

Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare och länk får inte spridas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ann-Sophie Svedhem, förhandlare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.