OBS! Evenemanget är avslutat!27 september 2022 kl. 09.00-16.00

Inställd: Beräkningar i AB

SKR erbjuder kurs med syfte är att ge en fördjupad kunskap i Allmänna Bestämmelsers beräkningssätt för ersättningar och avdrag. Kursen sker i föreläsningsform och genom faktiska beräkningar, där instuderingsuppgifter är utsända på förhand till deltagarna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom HR- och löneområdet som har goda förkunskaper i löneberäkning.

Innehåll

Kursens innehåll är inriktat på de bestämmelser i AB som innehåller viktiga beräkningsprinciper för lön, ersättningar och avdrag.

Bestämmelser i fokus är avlöningsförmåner, löneformer, beräkning av lön i vissa fall, övertidsersättning, förskjuten arbetstid och sjukledigt.

Förkunskaper och erfarenhet inom området rekommenderas starkt, gärna motsvarande genomgången webbutbildning AB med löneadminstrativ inriktning.

Upplägget för kursen är föreläsning och att besvara instuderingsuppgifter, där även faktiska beräkningar sker. Hantering av parametrar i lönesystem eller arbetstidsfrågor ingår inte i kursen.

Medverkande

  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem, förhandlare.
  • Donovan Häll, förhandlare.

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ann-Sophie Svedhem, förhandlare

Donovan Häll, förhandlare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR