12 oktober 2021 kl. 09.00-12.00

Inspirationsseminarium om samverkan

Tillsammans för friska arbetsplatser – samverkansavtalet som grund för bättre verksamhet och arbetsmiljö.

Anmäl dig

Anmälan

Var och en anmäler sig själv till seminariet. Därefter anmäler lokala fackliga företrädare till arbetsgivaren för samordning. Anmäl till exempel till förhandlingschef eller HR-chef. Arbetsgivarföreträdaren samordnar sedan för att lokal dialog ska kunna äga rum, till exempel via TEAMS-länkar eller lokal för ändamålet. För att alla ska hinna samordna sig lokalt och anmäla ledighet om facklig tid är sista anmälningsdag satt till 5 oktober.

Innehåll

Att tillsammans, fackliga parter och arbetsgivare få inspiration, konkreta verktyg och möjlighet att utveckla er lokala samverkan.

När verksamheter står inför utmaningar där det inte finns några enkla svar så menar de centrala parterna att lösningarna bäst arbetas fram tillsammans i samverkan. Målsättning är att alla kommuner och regioner ska ha ett samverkansavtal och leva samverkan med de möjligheter som avtalet ger. Att tillsammans, fackliga parter och arbetsgivare få inspiration, konkreta verktyg och möjlighet att utveckla er lokala samverkan.

Målgrupp

  • Kommun- och regioncentrala parter
  • Arbetsgivarföreträdare
  • Chef och/eller HR
  • Fackliga företrädare
  • Skyddsombud.

Hur ni deltar

Seminariet ser ni med fördel tillsammans arbetsgivar- och fackliga företrädare på hemmaplan. Ni kan se den i en gemensam lämplig lokal vad avser storlek och som har möjlighet att visa webbsändning med bra ljud och kvalitét. Väljer ni att genomföra seminariet helt digitalt från olika platser behöver ni skapa egna digitala forum, Teams-möten, för de lokala dialogpassen.

Arrangör

Välfärdens arbetsmiljöråd

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

SKR - ange referens Inspirationsseminarium Samverkansavtalet

info@skr.se

Fackliga kontaktpersoner

Jonas Nilsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

jonas.nilsson@kommunal.se

Maja Todorovic, Akademikerförbundet SSR

maja.todorovic@akademssr.se

Björn Cardenas, Vision

bjorn.cardenas@vision.se

Pelle Avelin, Sveriges Läkarförbund

pelle.avelin@slf.se

Susanne Björkman, Vårdförbundet

susanne.bjorkman@vardforbundet.se

Elisabet Mossberg, Lärarförbundet

elisabet.mossberg@lararforbundet.se

Jessica Olsson, Lärarnas Riksförbund

jessica.olsson@lr.se

Alexander Bergfriedt Andersson, Akademikeralliansen

alexander.bergfriedt-andersson@sverigesingenjorer.se

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset