3 oktober 2022 till 7 oktober 2022 kl. 00.00-00.00

Innovationsveckan 2022

Innovationsveckan genomförs i oktober. Under denna vecka fokuserar vi på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor. Innovationsveckan är unik: den är lokal och nationell samtidigt. Programmet skapar vi tillsammans, med aktiviteter lokalt, regionalt och nationellt.

Hela Sverige innoverar - bidra till årets innovationsvecka

Under våren 2022 pågår förberedelserna inför årets vecka. I maj öppnas programmet för anmälan av aktiviteter. I slutet av augusti öppnas programmet för deltagare.

Innovationsveckan är ett bra tillfälle att mobilisera aktörer som är engagerade i utvecklingsarbete i offentlig sektor. Det är också ett bra tillfälle att dela och sprida erfarenheter och smarta lösningar mellan olika verksamheter och organisationer.

Vi hoppas att ni som arbetar i kommun, region, myndighet eller annan offentlig organisation vill bidra till årets innovationsvecka. Även privata aktörer är välkomna att delta ihop med en offentlig aktör.

Dela och bidra på Linkedin

Så här går det till

Under fjolårets vecka genomfördes cirka 200 programaktiviteter varav de flesta arrangerades av kommuner, regioner och statliga myndigheter.

  • Aktiviteterna kan arrangeras var som helst i landet, antingen genom digitala eller fysiska möten.
  • Aktiviteterna lägger arrangörer själva in i ett gemensamt program.
  • Arrangörerna ansvarar själva för genomförande och kommunikation av sitt evenemang.
  • Det är gratis att registrera aktiviteter i Innovationsveckans program.

SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder en plattform, Innovationsveckan.nu, för det gemensamma programmet där alla aktiviteter blir tillgängliga och sökbara.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Klas Danerlöv, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR